Закон і Бізнес

Законодавча влада

Суб’єктивне мірило

Валерія РЯДІНСЬКА, завідувач лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності міністерства Державного НДІ МВС України, д.ю.н., професор; Олена КАРПУШОВА, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, д.ю.н.

На сучасному етапі в правове поле України ввійшла категорія «доброчесність». Вона стала мірилом, якому повинні відповідати державні службовці, поліцейські, судді та ін. особи. А що ж таке доброчесні…