Закон і Бізнес


Про порядок звернення до Європейського суду з прав людини нагадують в Мін’юсті


.

07.12.2023 16:38
1235

ЄСПЛ є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав, гарантованих Конвенцією


Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на Судову владу.

Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого переважна більшість держав Європи поклали на себе зобов’язання дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і Протоколами до неї, згода на обов’язковість яких надана державами-учасниками Конвенції.

Умови, за яких Європейський суд розглядає справи на підставі Конвенції:

- ваші скарги, стосуються порушення одного чи декількох прав, що захищаються Конвенцією і Протоколами до неї і такі скарги спрямовані проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол;

- ваші скарги мають стосуватись лише фактів, за які несе відповідальність певний орган державної влади (законодавчої, виконавчої або судової) і якщо ці факти чи події мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу;

- порушення основоположного права повинно безпосередньо стосуватись вашої особи;

- ви вичерпали всі національні засоби правового захисту;

- заповнену належним чином заяву подано вами до Європейського суду протягом чотирьох місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні;

- у ваших скаргах викладено достовірні фактичні дані, обставини справи у заяві описано чітко та вона є достатньо обґрунтованою;

- предметом скарги є невиправдане втручання у Ваше фундаментальне право;

- ваші скарги не розглядались раніше ані Європейським судом, ані іншим міжнародним органом.

Відповідно до вимог правила 47 Регламенту Європейського суду у заяві необхідно зазначити стислий виклад фактів, з приводу яких ви скаржитесь, суть скарги, які саме права (свободи), передбачені Конвенцією або Протоколами до неї, на вашу думку були порушені, вказати всі використані вами національні засоби юридичного захисту, додати перелік відповідних рішень органів державної влади, у тому числі судових рішень, у справі, із вказівкою дати кожного рішення та органу, який його виніс, навести стислі відомості щодо змісту такого рішення. До заяви варто обов’язково додати копії самих рішень державних органів, а також інші документи, що підтверджують скарги.

Спеціальний формуляр вищезазначеної заяви міститься на офіційному вебсайті Європейського суду з прав людини.

В додаток до цього на вебсайті Європейського суду міститься нотатка для заповнення формуляру заяви. Заява підписується вами як заявником або вашим представником. Заява та додані до неї документи надсилаються поштою до Європейського суду за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F–67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦІЯ.

На цю саму адресу слід також надсилати всю подальшу кореспонденцію стосовно поданої заяви.

Заява до Європейського суду з прав людини подається англійською або французькою мовами, а за бажанням може бути подана офіційною мовою однієї з договірних держав Конвенції. Цією мовою Європейський суд може листуватись з вами лише на початковій стадії провадження. Надалі, після того, як Європейський суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовами, а ви чи ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Слід наголосити, що розгляд заяви Європейським судом з прав людини є безкоштовним та не потребує обов’язкової участі заявника. Про будь-яке рішення, винесене у справі, заявника повідомляють своєчасно.

Закон і Бізнес