Закон і Бізнес


Що являє собою процедура входження в професію адвоката в Молдові


.

29.11.2023 16:35
1093

Чи можуть займатися адвокатською діяльністю у Молдові адвокати з інших країн та які там вимоги до своїх адвокатів? Наскільки складним є кваліфікаційний іспит та кому його складати не треба? Які правила стажування та хто звільнений від нього?


Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НААУ.

Відповіді на ці та інші запитання відповідно до законодавства Молдови дав представник НААУ у цій країні Юрій Григоренко під час вебінару «Доступ до адвокатської професії за кордоном», який організував комітет НААУ з міжнародних зв’язків.

Він розповів, що відповідно до місцевого законодавства, адвокатська діяльність може здійснюватися особою, яка є громадянином Республіки Молдова, має повну дієздатність, має диплом ліценціата права або рівнозначний документ про освіту, має бездоганну репутацію та допущена до адвокатської діяльності після складання кваліфікаційного іспиту.

Стажування та іспит 

Втім, до цього іспиту кандидат має скласти ще попередній тест, що складається з 400 запитань. Якщо особа надає правильні відповіді на більш як 350 запитань, вона допускається до стажування з професійної підготовки, що триває 18 місяців. Протягом цього часу особа має статус адвоката-стажера.

Лише після цього кандидат може скласти кваліфікаційний іспит Комісії з ліцензування адвокатської діяльності. Цей іспит має письмову та усну частини.

Від проходження професійного стажування та складання кваліфікаційного іспиту звільняються володарі ступеня доктора права, а також особи, які мають стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше 10 років, якщо протягом шести місяців після відставки вони подали заяву про видачу їм ліцензії на зайняття адвокатською діяльністю. Такими ж правами на тих самих умовах користуються також особи, які після відставки з посади судді чи прокурора продовжили роботу в галузі права.

Адвокатське посвідчення видається безстроково Міністерством юстиції Молдови  за поданням Кваліфікаційної палати Спілки адвокатів Республіки Молдова.

Бездоганна репутація

Втім, згідно із законодавством, особа, яка подала заяву про видачу ліцензії на адвокатську діяльність, не вважається особою з бездоганною репутацією, і її заява не задовольняється у разі, якщо ця особа:

- була раніше засуджена за умисні тяжкі, особливо тяжкі чи надзвичайно тяжкі злочини, незалежно від погашення судимості;

- має непогашену судимість за скоєння інших злочинів;

- раніше була виключена з адвокатури або позбавлена ліцензії на надання юридичної допомоги з компрометуючих підстав;

- була звільнена за компрометуючих обставин із правоохоронних органів, з посади судді, нотаріуса, юрисконсульта або державного службовця;

- провадить діяльність, несумісну з нормами Кодексу етики адвоката, або її поведінка не відповідає цим нормам;

- порушила основні права та свободи людини, що встановлено рішенням суду.

Ці ж правила поширюються і на адвокатів-стажерів.

Іноземні адвокати

Адвокати з інших країн можуть займатися адвокатською діяльністю на території Молдови за умови, що відповідають згаданим вимогам (крім громадянства).

Адвокатську діяльність може здійснювати особа, яка підтвердила статус адвоката в країні походження та внесена до спеціального реєстру, який веде Рада Спілки адвокатів Республіки Молдова.

Адвокат з іншої держави не може представляти інтереси фізичних чи юридичних осіб у судових інстанціях та у відносинах з іншими органами публічної влади інакше як у міжнародному комерційному арбітражі. У випадку, коли цього вимагають інтереси клієнта, а також на прохання клієнта, іноземний адвокат може надавати допомогу адвокату з Республіки Молдова.

Іноземний адвокат може провадити діяльність у складі адвокатського кабінету або об'єднаного адвокатського бюро на основі договору.

Реєстр адвокатів з інших держав, які мають право провадити адвокатську діяльність на території Республіки Молдова, публікується на сайті Спілки адвокатів.

Нюанси діяльності

Адвокатська діяльність в Молдові здійснюється у формі адвокатської контори або асоційованої контори адвокатів.

Адвокати надають правничу допомогу фізичним та юридичним особам шляхом надання консультацій та роз’яснень, складання правових документів, представництва інтересів у судах, а також в інших органах державної влади та фізичних та юридичних особах.

Починаючи з 1 січня 2012 року представниками фізичних осіб у цивільних судових процесах можуть бути лише ліцензовані адвокати та стажисти. Юридичні особи можуть бути представлені їх працівниками за довіреністю. До 1 січня 2012 року будь-яка фізична особа з повною дієздатністю могла бути представником у суді у цивільних справах.

Оплата праці адвоката здійснюється за рахунок гонорарів, отриманих від фізичних та юридичних осіб. Розмір гонорару встановлюється за згодою сторін і не може бути змінений. На нього також не можуть впливати органи державної влади чи суд.

У Республіці Молдова законодавчо не встановлено мінімальний або максимальний обов’язковий рівень оплати. Водночас Рада Спілки адвокатів періодично затверджує рекомендації щодо розміру адвокатських гонорарів. Наприклад, згідно з рекомендаціями, схваленими у 2012 році, розумний і рекомендований діапазон погодинних ставок адвокатів затверджений у діапазоні від 50 до 150 євро/год.

Страхування професійної відповідальності адвокатів не є обов'язковим. Однак адвокати можуть добровільно страхувати своїх клієнтів від ризиків професійних помилок.

З 1 січня 2011 року кожен адвокат зобов’язаний носити певну модель одягу перед судами.

30 березня 2012 року Рада Союзу адвокатів Республіки Молдова затвердила Статут Асоціації молодих адвокатів. Асоціація є формою об’єднання адвокатів віком до 40 років, а також адвокатських стажистів. Вона сприяє захисту інтересів адвокатської професії та є автономною структурою без статусу юридичної особи, сформованою разом із Спілкою адвокатів.

Самоврядування

Усі члени колегії адвокатів Республіки Молдова утворюють Спілку адвокатів Республіки Молдова. Кількість регіональних палат адвокатів у Молдові відповідає кількості апеляційних судів. Таким чином, 4 молдавські бари - це Кишинів, Бельци, Кагул, Комрат. Найбільшою є адвокатура Кишинева із загальною кількістю майже 2000 адвокатів.

Представницьким і дорадчим органом адвокатів, який забезпечує постійну діяльність Спілки адвокатів, є Рада Спілки адвокатів. Рада формується головою Спілки адвокатів, деканами (головами) регіональних адвокатських палат та делегованими регіональними адвокатськими палатами адвокатами за нормою представництва 1 делегат на 200 адвокатів. Термін повноважень члена Ради Спілки адвокатів – 4 роки.

Закон і Бізнес