Закон і Бізнес


Життя в тилу

Як оформлювати відстрочку від призову та оскаржувати відмову в її наданні


Оскарження відмови в оформленні відстрочки не зупиняє подальшу мобілізацію.

13.11.2023 15:36
ТИМОФІЙ МИХАЛКОВ
18837

Право оформити відстрочку у військовозобов’язаного є, а от детально прописаного механізму в законодавстві — немає. Як слід трактувати не прояснені моменти щодо відстрочки та необхідних документів, пояснила адвокат.


Питання повноважень

У Вищій школі адвокатури відбувся вебінар «Відстрочка від призову на військову службу: алгоритм оформлення». В якості лектору заходу виступила адвокат Дар’я Тарасенко.

Спікер зазначила, що чинне законодавство не містить визначення терміну «відстрочка від призову». Але аналіз норм законодавства дозволяє сформулювати таке визначення: «Відстрочка від призову на військову службу — це відкладання в часі на період існування визначених законом обставин моменту виникнення у військовозобов’язаного, призовника чи резервіста обов’язку проходження військової служби». Так, ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає виключний перелік підстав для відстрочки від призову за мобілізацією.

Ключовим в заданому контексті є питання щодо «надання» та «оформлення» відстрочки у повноваженнях ТЦК та СП. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної міської призовної комісії відповідно до ст.17 закону «Про військовий обов’язок та військову службу» за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Водночас районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік (п.11 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Д.Тарасенко також звернула увагу на те, що витяг завірений підписом керівника та печаткою (в разі її наявності відповідного органу державної влади) іншого державного органу, органу місцевого самоврядування підприємства установи чи організації є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки (п.11 постанови КМУ «Деякі питання реалізації положень закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27 01 2023 №76).

Із зазначеного слідує висновок право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією існує у певних категорій військовозобов’язаних та резервістів в силу прямого припису закону. Районні ТЦК та СП не наділені повноваженнями надавати або не надавати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією — вони мають повноваження приймати від військовозобов’язаних документи, які підтверджують підстави для відстрочки, та оформлювати на їх підставі відстрочку.

Спікер вказала також на послідовність дій військовозобов’язаного:

збір пакету документів для оформлення відстрочки;

звернення до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку для оформлення відстрочки;

проходження ВЛК за направленням ТЦК та СП;

отримання результатів оформлення відстрочки.

Окрім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку про зміну персональних даних, зазначених у ст.7 закону «Про Єдиний державний реєстр призовників військовозобов’язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав визначених у ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (п.1 Правил військового обліку призовників військовозобов’язаних та резервістів).

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом містить перелік документів які необхідно надати для підтвердження права на відстрочки призовникам. Однак, за словами адвоката, жодним нормативно правовим актом такий перелік для військовозобов’язаних та резервістів не визначений. Єдиний релевантний висновок, який можна із цього зробити полягає в тому, що до ТЦК та СП мають бути подані документи, які підтверджують існування тих обставин, які є підставою для відстрочки згідно ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Швидка мобілізація

Тепер щодо строку, на який надається відстрочка. Для заброньованих на період, на який Мінекономіки надало відстрочку, може йтися про відстрочку на весь строк проведення мобілізації або на 6 місяців. Для всіх інших підстав для відстрочки право на відстрочки існує протягом всього строку існування обставини, яка є підставою для відстрочки.

Спікер додала, що законодавством не передбачено документа про оформлення відстрочки. На практиці ж таким документом може бути:

відмітка у військовому квитку про оформлену відстрочку;

окрема довідка про оформлену відстрочку;

відповідь на адвокатський запит щодо результату розгляду звернення про оформлення відстрочки.

Процедура оскарження відмови в оформленні відстрочки законодавством не передбачена. До того ж Д.Тарасенко наголосила на тому, що оскарження відмови в оформленні відстрочки не зупиняє подальшу мобілізацію. Але серед варіантів оскарження — подача скарги до вищестоящого ТЦК та СП або ж позову до адміністративного суду.

Позовні вимоги можна формулювати таким чином:

«Визнати протиправною бездіяльність … ТЦК та СП, що полягає в неоформленні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаному… Зобов’язати… ТЦК та СП оформити в порядку, передбаченому чинним законодавством відстрочку від призову… на військову службу під час мобілізації на особливий період згідно з абзацем…  ч… ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у звʼязку з… ».

Адвокат додала: якщо після відмови в оформленні відстрочки мобілізували, доцільно одночасно оскаржувати і розпорядчий документ ТЦК та СП про мобілізацію та наказ відповідної військової частини про зарахування до особового складу.

Закон і Бізнес