Закон і Бізнес


НБУ звітує про перерахування рекордного прибутку


.

25.04.2023 14:33
1327

Нацбанк перерахує до Державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 млрд грн. Решта прибутку до розподілу – 19,2 млрд грн – буде спрямована на збільшення загальних резервів НБУ, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Нацбанку.


Про це заявив Голова Національного банку України Андрій Пишний, коментуючи Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік, який був затверджений Радою Національного банку України 24 квітня 2023 року.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Національного банку становила 1 958,6 млрд грн (у 2021 році – 1 376,9 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2022 року:

активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складають:

- цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн;

- кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких – 241,5 млрд грн;

цінні папери України – 757 млрд грн;

кредити, надані банкам та іншим позичальниками – 40,8 млрд грн.

Основні зміни в активах Національного банку у 2022 році зумовлені:

- зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до 28,5 млрд дол. США на кінець 2022 року (з 30,9 млрд дол. США  – на кінець 2021 року);

- збільшенням удвічі обсягу цінних паперів України в портфелі Національного банку. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідно для підтримки безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії росії;

- зменшенням у 2,4 рази кредитного портфелю за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що складає 83% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни у зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

- банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 14% до 715 млрд грн;

- депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився у 2 рази та становить 457,5 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі – з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

- процентний прибуток у сумі 63,2 млрд грн. Це у 2,2 рази більше, ніж у 2021 році, переважно, за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);

- позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 175,6 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 142 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку до моменту реалізації відповідних фінансових активів.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році – 5,8 млрд грн).

Отже, за підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. Ця сума традиційно, відповідно до Закону України "Про Національний банк України", частково буде спрямована до Державного бюджету України, а частково – в загальні резерви Національного банку.

Рада Національного банку, погоджуючись з обґрунтованістю підходів, оцінок та суджень, застосованих Національним банком, затвердила Консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2022 рік, з урахуванням отриманого звіту незалежного аудитора.

За результатами зовнішнього аудиту Консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2022 рік, незалежний аудитор ТОВ "Ернст енд Янг аудиторські послуги" висловив думку із застереженням стосовно питання формування резервів під очікувані кредитні збитки під ОВДП, номіновані в гривні, що перебувають в портфелі Національного банку та обліковуються за амортизованою собівартістю.

Як зазначено в примітці 5 Консолідованої фінансової звітності, Національний банк на підставі аналізу всієї доступної йому інформації вважає, що ОВДП умовно позбавлені кредитного ризику та, відповідно, резерв за ними не формується. Уряд України завжди виконує свої зобов’язання за ОВДП. З урахуванням безпрецедентних обсягів зовнішньої фінансової допомоги Національний банк вважає, що внутрішній борг є стійким. 

Також звіт незалежного аудитора містить пояснювальний параграф щодо невизначеності впливу на діяльність Національного банку військової агресії росії проти України. Аудиторську думку не було модифіковано з цього приводу.

Закон і Бізнес