Закон і Бізнес


Особлива юрисдикція

Чи бути в Україні спеціалізованому суду із захисту прав інвесторів?


.

19.04.2023 15:28
ОЛЕКСАНДР ХРІМЛІ, адвокат, суддя у відставці (ГО «ВУАСВ»), д.ю.н.
33181

Інвестиції вкладаються у країну, яка має сприятливі умови ведення бізнесу, стабільне і зрозуміле законодавство, належні державно-правові гарантії захисту прав інвесторів. Поміж тим, важливим фактором для інвестора є наявність ефективного механізму захисту його прав, у тому числі, дієві способи вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів.


На сьогодні реалізацію юрисдикційних способів вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів здійснює як арбітраж, головними з яких є Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів, Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати в Парижі, Арбітражний інститут Торгової палати в Стокгольмі, Міжнародний комерційний арбітраж та Морська арбітражна комісія, які діють при Торгово-промисловій палаті України, так і державні судові установи, зокрема  адміністративні та господарські суди України.

Існуючі переваги вирішення інвестиційних спорів у Міжнародному комерційному арбітражі та Морської арбітражної комісії зводяться нанівець порядком виконання рішень цих органів, який обумовлює необхідність звернення інвесторів до компетентного державного суду за місцезнаходженням боржника або звернення до компетентного державного суду країни знаходження боржника, які  визнають та приводять до виконання рішення МКАС згідно з процесуальним законодавством. Правозастосовна практика свідчить про досить тривалий і непростий  процес визнання рішень таких судів. Вважаємо, що в світлі наведеного  актуальним є запровадження ефективних державних  (національних) способів вирішення інвестиційних спорів за участю іноземного інвестора.

Інвестиційні спори за участю іноземних інвесторів в Україні вирішуються в адміністративних та господарських судах, при цьому процес їх вирішення не позбавлений нюансів. Очевидно, що в першу чергу інвесторів лякає перенавантаженість українських судів, через що судам банально бракує часу розібратися як в деталях справи, так і нормативно-правовому регулюванні спірних правовідносин. 

Досягти ефективності у вирішенні судами України інвестиційних спорів можна тільки шляхом реформування судової системи України та запровадження нових підходів до розгляду інвестиційних спорів.

Таке реформування має передбачати створення спеціалізованого суду, який буде займатися виключно судовим захистом прав та законних інтересів інвесторів. Виважений підхід до створення саме такої нової інституції  відкриває дорогу для багатьох, кому цікава Україна.

Дискусія щодо створення такого суду триває вже не перший рік. Сьогодні висловлюється пропозиція наділити повноваженнями розгляду справ про захист інвестиції Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Такий підхід не вбачається перспективним з огляду на те, що інвестиційні правовідносини  значно ширше правовідносин, які складаються у сфері інтелектуальної власності. Більш того, концепція створення та діяльності спеціалізованого суду із захисту прав інвесторів концептуально має бути відмінною від інших судових юрисдикцій. Така концепція має передбачати максимальне прискорення вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів, забезпечення суддівського корпусу суддями, які мають високий рівень доброчесності і  професіоналізму в конкретній сфері відносин, активну інтеграцію в процес розгляду справ такими судами механізмів альтернативного вирішення спорів.

Наведене обумовлено тим, що при вирішенні інвестиційних спорів судді повинні володіти належним рівнем іноземної мови задля можливості оперативно та достовірно розумітися у змісті інвестиційних договорів за участю іноземних інвесторів, володіти ґрунтовними знаннями  інвестиційного законодавства, адже інвестиційні відносини, поміж розгалуженого національного законодавства, також регулюються великою кількістю міжурядових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, які укладаються урядом України із урядами відповідних країн та визначають основні питання взаємин сторін в галузі інвестиційної діяльності, розумітися у законодавстві інших країн, зокрема, британському, американському, німецькому тощо .

При цьому, фокус розгляду таким судом інвестиційних спорів має бути зосереджений не судовому процесі в цілому, а на оперативному та професійному вирішенні проблеми інвестора. З огляду на наведене, професійна підготовка суддів має включати і медитативні навички ведення перемовин.

Важливою є організація провадження таким судом судочинства у такий спосіб,  який гарантує отримання інвестором повного судового захисту на протязі двох-трьох місяців з моменту звернення до суду. Гарантією забезпечення європейського принципу остаточності судового рішення має стати неможливість оскарження рішення цього суду в апеляційному та касаційному порядках.

Наразі окреслено загальні концептуальні засади створення спеціалізованого суду із захисту прав інвесторів. Втім, важливими аспектами здійснення судочинства цим судом, які також потребують спеціального врегулювання,  є питання щодо судових витрат, видів судових проваджень, тягаря доказування, альтернативних способів участі у судовому процесі  тощо.

Звісно, не варто замовчувати і про питання, які можуть виникнути у зв’язку із створенням нової судової інституції. Зокрема, першочергового вирішення  потребує питання про розмежування судових юрисдикцій. Вважаємо, що врегулювання  цього питання варто починати із уточнення на законодавчому рівні поняття «інвестора», змістовне навантаження якого має бути звужено виключно до тих суб’єктів, які вкладають інвестиції в економіку країни.

Реалізація запропонованих пропозиції перетворить Україну в більш  привабливу для іноземних інвесторів державу, що є вкрай важливим на сучасному етапі її реформування та реалізації євроінтеграційних процесів.

Закон і Бізнес