Закон і Бізнес


Нумізматам: введено в обіг пам’ятну монету


.

24.01.2023 11:23
1961

Сьогодні, 24 січня, введено в обіг пам’ятну монету «Василь Кричевський», номіналом 2 гривні. Тираж – 30 тис., діаметр – 31 мм., маса - 12.8 г., матеріал – нейзильбер.


Про це повідомили в Національному банку, передає «Закон і Бізнес».

Монета присвячена 150-річчю від дня народження українського митця кінця XIX – середини XX ст. Василя Кричевського, який творив в архітектурі й малярстві, працював над оформленням книг, театральних вистав і кінофільмів, розробляв дизайн національного герба України, печатки держави, паперових грошей та марок УНР.  Також він досконало знав народну творчість, був глибоко обізнаний зі світовим мистецтвом, умів навчати і постійно вчився сам.

На аверсі монети на тлі орнаменту, розробленого Кричевським, розміщено: угорі напис УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, праворуч і ліворуч від якого рік карбування монети 2023, у центрі стилізоване декоративне «дерево життя» – елемент Державного кредитового білета УНР, в осерді якого номінал ДВІ ГРИВНІ; унизу на дзеркальному тлі логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі портрет Кричевського, праворуч від якого – композицію, що представляє його спадок: угорі герб УНР, під яким перший зразок нового українського архітектурного стилю – головний фасад будинку Полтавського губернського земства (1903–1908), побудованого за проектом Кричевського, написи: ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ (ліворуч від портрета півколом на дзеркальному тлі), роки життя – 1873/1952 (праворуч від портрета на матовому тлі).

Закон і Бізнес