Закон і Бізнес


Форс-мажор не врятує

ІВ під час воєнного стану: ліцензування – під примусом, чинність – під питанням, зобов’язання – в силі


Наразі немає сенсу йти особисто до Укрпатенту: всі документи слід надсилати на його електронну адресу.

31.05.2022 12:58
ТИМОФІЙ МИХАЛКОВ
2599

Сфера інтелектуальної власності не вщухає навіть на тлі сьогоднішніх подій, з’являються нові аспекти спорів. Утім, сподіватись на те, що права подбають про себе самі до кінця воєнного стану, не варто. Адже навіть законодавство не обіцяє золотих гір


Закон без конкретики

В рамках вебінару з підвищення кваліфікації на базі ВША адвокат, патентний повірений, голова комітету з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів України Микола Потоцький розповів про особливості захисту прав ІВ під час воєнного стану.

Так, спікер зауважив, що закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану», який набув чинності 13.04.2022, має на меті саме захист прав ІВ осіб, які постраждали внаслідок військових дій, а також тих, хто наразі не може реалізувати такі права.

При цьому закон не звільняє правовласників від обов’язку вчинити дії з охорони прав. Окрім того, нормативно-правовий документ

не конкретизує процедуру відновлення прав у післявоєнний час;

не урегульовує відносини конфлікту пріоритетних прав;

не визначає правові наслідки входження патентної документації до рівня техніки за заявками, права на які втрачені під час дії воєнного стану;

не встановлює порядки вирішення конфліктів відновлених та чинних прав, у тому числі розгляд заперечень Національним органом інтелектуальної власності, позовів судовими органами, заяв Антимонопольним комітетом митними та правоохоронними органами;

не вирішує питання, пов’язані з представництвом інтересів довірителів, повірені яких в силу обставин припинили свою професійну діяльність в Україні.

Саме тому, наголосив адвокат, доцільно вчасно здійснювати дії з охорони прав ІВ.

Також М.Потоцький порадив врахувати ризик примусового ліцензування. Адже законодавство про охорону прав на винаходи та корисні моделі встановлює правило за яким з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди володільця патенту.

Адвокат порадив правовласникам винаходів та корисних моделей, які можуть бути використані для забезпечення здоров'я населення та оборони держави, розробити власний алгоритм дій під час застосування заходів з примусового ліцензування, в тому числі щодо збереження комерційної таємниці та ноу-хау.

Ще одна порада полягала у тому, аби взяти себе в руки та фіксувати факти порушення чи посягання на права ІВ. Адже слід пам’ятати про строк позовної давності у таких справах, і у такому разі доказова база має бути зібрана та підготовлена заздалегідь.

Тягар доведення

Не дивлячись на форс-мажорні обставини, в яких опинилась низка підприємств, слід за можливості дотримуватись умов договорів щодо ІВ. Так, дійсно, законодавством передбачено можливість звільнення від відповідальності у разі порушення зобов’язань, у разі доведення, що такі порушення відбулись у зв’язку з обставинами непереборної сили. Торгово-промислова палата України спростила процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та розмістила загальний офіційний лист ТПП щодо цих обставин. Однак факт наявності обставин непереборної сили не звільняє осіб від виконання зобов’язань, підкреслив лектор.

У кожному конкретному випадку необхідно довести, що зобов’язання не могло бути виконане у зв’язку з форс-мажором. Тягар доведення буде лежати на стороні, яка порушила чи не виконала зобов’язання. Необхідно буде доводити не лише факт форс-мажору, а і його влив на можливість виконати зобов’язання, наприклад, відсутність персоналу у зв’язку з виїздом за кордон чи мобілізацією, релокацію бізнесу з території, на якій велись бойові дії, припинення роботи банківських установ, поштового чи електронного зв’язку, припинення роботи контрагентів та поставок комплектуючих чи пального, пошкодження майна тощо.

Тому адвокат порадив намагатись здійснити усі можливі дії для того, щоб у зв’язку з невиконанням договору не допустити порушення прав ІВ. У тому числі узгодити з правовласником або контрагентом зміни до умов договорів.

Для осіб, які створюють об’єкти прав ІВ навіть під час воєнного стану, важливо дотримуватись трудових гарантій працівників. Наприклад, слід пам’ятати про те, що за ст.42 Кодексу законів про працю при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

Також варто проаналізувати умови трудового договору з автором; перевірити дотримання строків щодо вирішення долі пропозиції; актуалізувати інформацію щодо стану виконання цивільно-правих договорів з авторами, за необхідності узгодити внесення змін щодо предмету, строків, фінансових зобов'язань, реквізитів, тощо.

Подовження охорони

Окремим аспектом має бути увага до підтримання чинності прав. Так, М.Потоцький звернув увагу, що дія свідоцтва на торговельну марку припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір за кожне продовження строку дії свідоцтва мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 6 останніх його місяців.

Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а клопотання про продовження дії свідоцтва надійти до НОІВ протягом 6 місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50%. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання їх чинності. При цьому документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до НОІВ не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до НОІВ до кінця поточного року чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

Чинність таких майнових прав припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності майнових прав ІВ на винахід (корисну модель)  може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку, але за аналогією із свідоцтвом на торговельну марку, у цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50%. При сплаті збору чинність майнових прав ІВ на винахід (корисну модель) відновлюється.

Листи за адресом

Також спікер детально зупинився на нових особливостях листування з НОІВ. Так, у зв’язку з тимчасовим припиненням роботи деяких відділень Укрпошти приймання та надсилання будь-яких документів поштовими відправленнями Укрпатентом тимчасово зупиняється. Також тимчасово зупиняється подання документів безпосередньо до Укрпатенту.

Подання документів, пов’язаних із подальшим діловодством за заявками на об’єкти промислової власності (вторинна документація), здійснюється в електронному вигляді:

через електронні системи (за винятком міжнародних заявок, що подаються до відомства, що отримує, відповідно до договору про патентну кооперацію (PCT);

на електронну адресу Укрпатенту — office@ukrpatent.org.

Заяви та клопотання щодо відкликання заявок, передання прав на отримання охоронних документів приймаються до розгляду на електронну адресу Укрпатенту, якщо вони підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Подання заперечень проти заявок здійснюється в електронному вигляді:

через електронні системи;

на електронну адресу Укрпатенту, за наявності КЕП.

Скановані копії довіреностей, договорів про передання прав на отримання охоронних документів, надіслані на електронну адресу Укрпатенту, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із використанням його КЕП.

Тож М.Потоцький порадив скористатись усіма можливими способами для того, аби провести моніторинг стану процедур реєстрації прав та актуалізувати всю необхідну інформацію для забезпечення захисту прав ІВ вже зараз.

Закон і Бізнес