Закон і Бізнес


В Україні напишуть нову стратегію розвитку судової системи


.

12.05.2021 13:24
15311

Одним із пріоритетних завдань держави у 2021 році Президент України Володимир Зеленський визначив розроблення та затвердження стратегії розвитку судової системи України.


Підготовка цього документу передбачена Річною національною програмою під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік, затвердженою Указом Президента від 11.05.2021 № 189/2021, передає «Закон і Бізнес».

Національна програма є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Стратегічною метою під №1.4 значиться діяльність судових, правоохоронних органів і кримінально-виконавчих установ. Її реалізація пов’язана із такими цілями та завданнями:

Ціль 1.4.1. Незалежна, ефективна, доступна та відповідальна судова влада, якій довіряє суспільство

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.1.1. Судові справи розглядаються в розумні строки за принципами рівності учасників, змагальності, гласності і відкритості судового процесу та з використанням сучасних технічних засобів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження стратегії розвитку судової системи України (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору) (строк виконання — 2022 рік);

г) визначення критеріїв допуску справ до провадження у Верховному Суді (строк виконання — 2025 рік);

ґ) удосконалення системи рівного та неупередженого розподілу справ між суддями, зокрема визначення судді та (або) складу колегії суддів на всіх стадіях судового провадження (строк виконання — 2022 рік);

д) забезпечення достатнього фінансового забезпечення суддів та діяльності судів (строк виконання — постійно).

1.4.1.2. Доброчесний та високопрофесійний суддівський корпус функціонує на засадах відповідальності і підзвітності перед суспільством, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оптимізація процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення належної діяльності Служби судової охорони (строк виконання — 2022 рік);

в) підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя (строк виконання — 2022 рік).

1.4.1.3. Правосуддя в Україні є доступним для кожного громадянина, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження нових стандартів доступності суду, органів і установ системи правосуддя для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (строк виконання — 2025 рік);

б) розширення використання інформаційних систем для забезпечення впровадження електронного суду (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.4.2. Ефективна система органів прокуратури

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.2.1. Добір та діяльність працівників органів прокуратури та органів прокурорського самоврядування здійснюється з дотриманням принципу незалежності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня незалежності процедури добору прокурорів, що надає впевненості громадськості та прокурорам у справедливості та неупередженості зазначеного процесу (строк виконання — 2022 рік);

б) підвищення незалежності органів прокурорського самоврядування (строк виконання — 2025 рік);

в) розроблення та впровадження комплексу заходів, що забезпечують запобігання зовнішньому втручанню у діяльність органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.2. Працівники органів прокуратури відповідають вимогам щодо доброчесності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення ефективного функціонування відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" (строк виконання — 2022 рік);

б) здійснення Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора контролю за доброчесністю працівників органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення здійснення комунікації органів прокуратури із засобами масової інформації та суспільством, зокрема через розроблення та реалізацію комунікаційної стратегії (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.3. Вмотивовані та кваліфіковані працівники органів прокуратури ефективно виконують свої функції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня професійної компетентності прокурорів (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів (строк виконання — 2021 рік).

1.4.2.4. Наявне достатнє ресурсне забезпечення та його ефективне використання для виконання органами прокуратури своїх функцій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення достатнього фінансування органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження електронного кримінального провадження (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.3. Створено гуманістичну систему виконання покарань

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.3.1. Створено ефективну службу пробації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення механізму застосування електронного моніторингу щодо осіб, які перебувають на пробації (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення службою пробації функції нагляду за особами, які звільняються з установ виконання покарань умовно-достроково (строк виконання — 2023 рік);

в) залучення державних установ та громадських організацій до задоволення потреб суб’єктів пробації (строк виконання — 2025 рік);

г) проведення відповідних консультацій та запуск ІТ-системи збору і обробки статистичних та адміністративних даних про результати діяльності підрозділів пробації для прийняття ефективних управлінських рішень (строк виконання — 2021 рік);

ґ) нормативне визначення та врегулювання соціально-правового статусу персоналу органу пробації (строк виконання — 2025 рік).

1.4.3.2. Умови поводження та тримання засуджених і осіб, узятих під варту, відповідають міжнародним стандартам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року (Рекомендація № R (2006) 2), і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення здійснення внутрішнього контролю за станом організації діяльності органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та дотриманням вимог законодавства і міжнародних стандартів під час виконання і відбування кримінальних покарань в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також під час тримання в слідчих ізоляторах (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення поводження з особами в установах виконання покарань з дотриманням поваги до людської гідності та справедливості з урахуванням гендерних та вікових особливостей (строк виконання — постійно);

г) забезпечення реалізації реабілітаційних та корекційних програм для засуджених (строк виконання — 2021 рік);

ґ) унормування на законодавчому рівні можливості заміни в судовому порядку призначеного особі покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

д) підвищення рівня професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання прав людини (строк виконання — постійно);

е) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" (строк виконання — 2022 рік);

є) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України (строк виконання — 2021 рік).

1.4.3.3. Державна кримінально-виконавча служба України забезпечує ефективну ресоціалізацію засуджених, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення індивідуального підходу до засуджених в рамках соціально-виховної роботи (строк виконання — постійно);

б) надання засудженим можливості для здобуття освіти за дистанційною формою навчання (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження дієвого механізму підготовки засуджених до звільнення та надання їм допомоги після звільнення (строк виконання — 2025 рік);

г) запровадження оцінки потреб засуджених та ризиків вчинення ними повторного кримінального правопорушення (строк виконання — 2022 рік).

1.4.3.4. Забезпечено перехід від карального підходу до реабілітації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення надання бюджетного утримання Державній кримінально-виконавчій службі України з урахуванням фінансових можливостей держави (строк виконання — 2021 рік);

б) проведення аудиту ефективності управління діяльністю органів та установ виконання покарань (строк виконання — 2021 рік);

в) досягнення розуміння суспільством важливості діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та довіра до неї (строк виконання — постійно);

г) створення умов для досягнення персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вмотивованості та компетентності (строк виконання — постійно).

Ціль 1.4.4. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, отримують вчасну та якісну правову допомогу

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.4.1. Ефективно діє система надання безоплатної правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення можливостей для отримання послуг безоплатної правової допомоги за допомогою засобів електронного зв’язку для усіх, хто потребує таких послуг та має право на їх отримання згідно із законом (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення ефективного функціонування міжрегіональних ресурсно-комунікаційних правових платформ (правових клубів PRAVOKATOR) як хабів поширення практичних знань та практик у сфері доступу до правосуддя, упровадження інновацій у сфері права на національному та міжнародному рівнях (строк виконання — 2025 рік);

в) посилення спроможності працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, до надання клієнтоорієнтованих правових послуг (строк виконання — 2025 рік);

г) посилення спроможності системи надання безоплатної правової допомоги до виявлення системних правових проблем (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.2. Права громадян захищені завдяки якісним та своєчасним правовим послугам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення якості безоплатної правової допомоги, зокрема завдяки удосконаленню стандартів якості її надання та інструментів моніторингу якості (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.3. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, поінформовані про можливості отримання правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення умов для підвищення рівня правової культури та правової обізнаності осіб, які перебувають під юрисдикцією України (строк виконання — 2025 рік);

б) розвиток загальнодоступної довідково-інформаційної платформи правових консультацій "WikiLegalAid", що сприяє підвищенню рівня правової свідомості громадян та вирішенню їх правових питань (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.5. Державне бюро розслідувань спроможне забезпечити ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів відповідно до компетенції

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.5.1. Унормовано діяльність Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення законодавчої бази з питань проходження служби в Державному бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік);

б) приведення штатної чисельності територіальних органів Державного бюро розслідувань до необхідного рівня з метою належного виконання визначених завдань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.2. Професійний та кваліфікований персонал забезпечує ефективну роботу Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та використання електронної освітньої платформи для створення можливості підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань дистанційно (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження системи підвищення рівня професійної компетентності працівників Державного бюро розслідувань, зокрема шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах та інших міжнародних навчальних заходах (строк виконання — 2025 рік);

в) створення закладів освіти та науково-дослідних установ Державного бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.3. Державне бюро розслідувань забезпечено у повному обсязі матеріально-технічними ресурсами для ефективного функціонування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення центрального апарату Державного бюро розслідувань та його територіальних управлінь будівлями (приміщеннями), а також необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення автоматизації процесу обробки вхідних та вихідних документів, які не містять інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2024 рік).

1.4.5.4. Державне бюро розслідувань ефективно взаємодіє з державними органами України та правоохоронними органами держав — членів ЄС та НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення в установленому порядку доступу Державного бюро розслідувань до інформаційних систем органів державної влади (строк виконання — 2023 рік);

б) налагодження співробітництва Державного бюро розслідувань з правоохоронними органами держав — членів ЄС та НАТО (строк виконання — 2025 рік).

Закон і Бізнес