Закон і Бізнес


Ростислав Никітенко:

Адвокатування економічної конкуренції в Україні


Ростислав Никітенко - адвокат, член комітету НААУ з міжнародного права

8446

Активний ринок та атмосфера здорової конкуренції – це гарантії формування стабільної економіки країни, тож держава зазвичай зацікавлена у створенні умов для ефективного функціонування конкурентного ринку.


Виключно правозастосовна діяльність державних органів є недостатнім інструментом реагування на негативні економічні процеси, тож все більшої популярності в світовій практиці набуває інститут адвокатування економічної конкуренції.

Це явище почало формуватися в економічно розвинених державах у 70-х роках XX ст. і на сьогоднішній день інститут адвокатування конкуренції запроваджений у більш ніж 120 країнах світу.

Під терміном «Адвокатування економічної конкуренції» (АК) розуміють комплекс практичних заходів, що здійснюють уповноважені державні відомства, спрямованих на підтримку здорового конкурентного середовища на ринку. В Україні адвокатування конкуренції перебуває на стадії формування і потребує залучення позитивного світового досвіду.

Відповідно до законодавства України, відповідальними за належний стан економічної конкуренції в нашій державі є Антимонопольний комітет України (АМКУ) та Державна регуляторна служба.

Основними напрямками роботи цих органів у сфері адвокатування конкуренції на внутрішньому ринку України є:

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, через систематичні заходи, зустрічі та конференції, пов’язані з обговоренням стану економічного середовища в конкретних галузях ринку. До цього напряму включають також роз’яснювальну роботу з населенням, популяризацію законодавчих нововведень, опитування населення щодо актуальних проблем, пов’язаних зі здоровою конкуренцією на ринку тощо.

Так, наприклад, у березні 2019 р. відбулася зустріч підприємців з фармацевтичної сфери із державним уповноваженим АМКУ, в результаті якої були обговорені деякі проблемні моменти, такі як: звуження кола ризикових практик у діяльності фармкомпаній, сприяння підвищенню ефективності переговорного процесу учасників ринку під час формування ними умов майбутньої співпраці та забезпечення розвитку конкуренції на ринках лікарських засобів.

2. Оцінка впливу на конкуренцію прийнятих регуляторних актів, що являє собою перевірку рішень та проєктів державних органів та нормативних актів місцевого самоврядування, які безпосередньо впливатимуть на стан конкуренції між суб’єктами господарювання. Така перевірка здійснюється на підставі затверджених Державною Регуляторною службою України рекомендацій. Існують наступні способи оцінки:

- погодження проектів нормативних актів місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, адміністративного управління та контролю, у разі їх безпосереднього впливу на конкурентне середовище як окремого сегменту ринку, так і всієї економіки;

- вироблення конкретних рекомендацій для органів державної влади, місцевого самоврядування щодо обов’язкового виконання заходів, з метою обмеження монополізму, розвитку підприємництва і запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Викривання картелів

З огляду на вище зазначені напрямки роботи, може виникнути сумнівне враження щодо формалізованості та неефективності явища АК в Україні. Аналіз світового досвіду дозволяє виокремити ще один важливий напрямок про конкурентної роботи, а саме діяльність державних органів щодо викривання картелів.

Картель – це незаконне об’єднання офіційно незалежних суб’єктів господарювання в одній галузі з метою збагачення шляхом встановлення ціни, обмеження пропозицій та іншої незаконної обмежувальної практики. Картелі заборонені антимонопольним законодавством і наносять велику шкоду економікам країн світу. Антимонопольні органи різних держав ведуть активну викривну та каральну роботу з картелями.

Зокрема, однією з найкращих зразків ефективної роботи з виявлення картелів  є Австрія. У 2011 р. урядом Австрії було сформовано Федеральне конкуренційне відомство як головний орган у сфері адвокатування конкуренції. На сьогоднішній день в Австрії вже було проведено понад 150 перевірок і, як наслідок, накладення санкцій більш ніж 200 млн. євро.

Україна є державою з площею в чотири рази більше, ніж Австрія, але подібні перевірки не проводяться, а проти картельна робота є неефективною. Єдиними більш-менш успішним досвідом з викривання змов є сектор публічних закупівель, що в останній час нарешті зазнав позитивних змін.

Загалом, картельні змови наносять величезну шкоду економіці України, тож необхідно зосередити увагу на викривній роботі та запровадити, зокрема, наступні нововведення:

- створення гарантій захисту даних викривачів картелів;

- запровадження процедури перевірок з метою викривання картельних змов;

- проведення масштабної інформативної роботи з населенням та різними секторами підприємництва щодо негативного впливу картелів та способів інформування держави щодо їх існування;

- встановлення максимально жорстких санкцій щодо учасників картелів та проведення масштабної каральної роботи, що в перспективі слугуватиме превентивним механізмом.

Комплексна робота органів АК, спрямована на ліквідацію картельної діяльності в Україні сприятиме оздоровленню економічного середовища та ринку в цілому.

Проблеми діяльності АМКУ

На жаль, на сьогоднішній день діяльність АМКУ в Україні не є достатньо ефективною для формування здорового конкурентного середовища на ринку. Аналіз діяльності даного органу свідчить про наявність наступних проблем:

- відсутність чіткого курсу та програми дій. Прослідкувавши діяльність АМКУ, можна з стверджувати, що кожний новий уряд вносить розбрід в програму та напрямки діяльності цього органу. Має  місце так звана «відсутність інституціональної пам’яті». Задля успішної діяльності у сфері АК, АМКУ необхідно притримуватися конкретної концепції, що має бути максимально наближена до практичних реалій ринку України;

- не сформованість практики вирішення анти конкурентних спорів. Розвинені країни вже давно застосовують гучні справи щодо недобросовісних учасників ринку як ефективні способи поповнення бюджету та інформування населення про стійку позицію здорової конкуренції. Україна ще не має достатньої судової практики, на яку можна спиратися юристам;

- недостатня кваліфікація штату. АМКУ має являти собою престижний та висококваліфікований орган, працівники якого є фахівцями з економіки, бізнесу та права, адже задля формування здорової конкуренції на ринку наглядовий орган має максимально індивідуалізувати підхід до суб’єктів господарювання, з метою аналізу конкретних проблемних аспектів і пошуку найбільш ефективного рішення;

- відсутність інструментарію практичних повноважень та дій. На сьогоднішній день АМКУ – це формалізований та бюрократичний орган, основна діяльність якого полягає у розгляді скарг, кількість яких з кожним роком збільшується, що свідчить про неефективність дій з боку держави, а отже, необхідно розробити механізми реагування АМКУ на окремі групи проблемних випадків та ввести ці механізми в постійну діяльність Комітету;

- відсутність практики проведення заходів щодо проблемних суб’єктів господарювання на предмет зловживання монопольним становищем. Європа активно застосовує штрафні санкції до порушників здорового конкурентного середовища, зокрема ведеться активна боротьба з картелями. Україна має також зосередити увагу на цій проблемі, адже, об’єктивно, існуюча неефективна нормативна база та бездіяльність АМКУ в цій сфері наносять велику шкоду економіці України.

Способи підвищення ефективності АК в Україні

Проаналізувавши успішний світовий досвід та проблемні аспекти інституту АК в Україні, доцільно запропонувати наступні шляхи оздоровлення конкурентного середовища українського ринку:

1. Реформування АМКУ. Рівень ефективності даного органу на сьогоднішній день надзвичайно низький, а отже має бути проведена робота в наступних напрямках:

- залучення іноземних фахівців до створення нових методик роботи АМКУ;

- проведення масштабної антикорупційної роботи в АМКУ, зокрема оновлення штату;

- розробка постійно діючої програми з підвищення кваліфікації фахівців АМКУ, залучення програми обміну досвідом з європейськими державами;

- створення практичних інструментів реагування на порушення конкуренції, надання додаткових практичних повноважень;

2. Встановлення жорстких санкцій та великих штрафів за порушення законодавства у сфері конкуренції;

3. Створення окремого судового органу, уповноваженого на розгляд правопорушень у сфері економічної конкуренції;

4. Масштабна викривна та каральна робота з картелями тощо.

Враховуючи вище викладену інформацію та стан нормативно-правової бази, можна стверджувати, що Україна робить перші кроки щодо формування стійкого конкурентного ринку. АМКУ потребує реструктуризації та зміни стандартів роботи, а державі доцільно нарощувати темпи реформування, застосовувати вже підтверджений успішний іноземний досвід та демонструвати категоричну позицію щодо підтримки формування конкурентного економічного середовища в різних секторах ринку.

Закон і Бізнес