Закон і Бізнес


Забытый работник

Ответственность работодателя за несоблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих


За несоблюдение прав военнослужащих работодатель может нести финансовую (КЗоТ) и административную ответственность (КоАП).

09.10.2023 14:28
ИГОРЬ НОВИКОВ
14742

Если как в песне «все ушли на фронт», то это не значит, что работодатель освобожден от обязанности заботиться о соблюдении прав работников-военнослужащих. О каких гарантиях следует позаботиться и чем чревато для работодателя их нарушение?


Тимчасово відсутній

У Вищій школі адвокатури відбувся вебінар «Трудові права та соціальні гарантії військовослужбовців та ветеранів». В межах даного заходу адвокат, голова Центру трудового права та соціального забезпечення ВША Вікторія Поліщук розповіла про відповідальність роботодавця за недотримання таких прав.

Спікер нагадала, що у разі увільнення від роботи для вступу на військову службу за цими військовослужбовцями зберігається попереднє місце роботи, посада. Та якщо до військової служби особа була безробітною, то на період військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється.

До трудових прав військовослужбовців належать:

- право на захист від незаконного звільнення або переміщення по службі;

- право на охорону праці (у тому числі охорону здоров’я та медичну допомогу, безоплатну для учасників бойових дій психологічну, медико-психологічну реабілітацію, грошову допомогу на оздоровлення, одноразову грошову допомогу в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (в разі смерті військовослужбовця одноразова грошова допомога отримується членами сім’ї);

- право на навчання та підвищення кваліфікації;

- можливість використовувати чергову щорічну відпустку в зручний час;

- 14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням заробітної плати – для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також грошова компенсація за невикористані дні такої відпустки;

- додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше.

Місце роботи та посада також зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби:

- отримали поранення (інші ушкодження здоров’я);

- перебувають на лікуванні у медичних закладах;

- потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми.

В.Поліщук зазначила, що у табелі відсутність працівника на роботі фіксується як код «ІН». Також В.Поліщук звернула увагу на «свіжий» лист Держпраці від 06.09.2023 №3099/2/2.1-23а щодо врахування військової служби до відпусткового стажу. У ньому зокрема зазначається, що за педагогічним працівником, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток та цей час зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Для роботодавців у разі порушення зазначених прав передбачено два види відповідальності: фінансова (ст.265 Кодексу законів про працю) та адміністративна (ст.41 Кодексу про адміністративні правопорушення). Остання тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).

За недотримання гарантій та пільг зазначеної категорії працівників роботодавці несуть відповідальність у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І—ІІІ груп, застосовується попередження (ст.265 КЗпП).

Штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками).

Сьогодні до основної маси порушень, за які Держпраці може притягнути до відповідальності, це звільнення осіб, які мобілізовані та невиплата середнього заробітку для осіб, які перебувають у територіальній обороні та виконують громадську обов’язки у робочий час.

Захист членів сім’ї

В свою чергу адвокат, д.ю.н. Наталія Кайда також розповіла про окремі соціальні гарантії членів сімей військовослужбовців. Так, члени сімей військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість. Їм також до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100% середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Місцеві ради:

- працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;

- надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання;

- забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.

Вдова (вдівець), батьки загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти – особи з інвалідністю з дитинства, батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, мають право на пільги, передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон і Бізнес