Закон і Бізнес


Документальные, фактические, камеральные…

Имеет ли налоговая право проводить проверки во время войны?


.

30.05.2022 15:53
АРТЕМ ВИЦЕНКО, адвокат ADER HABER
3065

Во время войны налоговые проверки не начинаются, а начатые – останавливаются. Но, в конце концов, государство не оставило налогоплательщиков без своего контроля и разрешило во время войны проведение отдельных проверок.


Це стосується:

1) камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування;

2) камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку четвертої групи (тобто камеральних перевірок сільськогосподарських виробників);

3) фактичних перевірок.

Всі документальні перевірки – під забороною! 

До початку війни, проведення перевірок підприємств та фізичних осіб-підприємців податковою під час військового стану не було заборонено, відповідні обмеження введені пізніше.

Обмеження в проведенні податкових перевірок передбачено, як загальне правило, без встановлення конкретної дати їх припинення (наприклад, припинення воєнного стану), тому поновлення повноважень податкової в проведенні всіх податкових перевірок буде спричинене новим внесенням змін до закону.  

Тож, чи є встановлені обмеження суттєвими для платників податків?

За загальним правилом, є три види податкових перевірок:

- Камеральні. Проводяться у приміщенні податкової на підставі податкових декларацій  платника податків та даних електронних систем податкової.

- Документальні. Предметом яких є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків, зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства. Можуть проводитися за місцезнаходженням платника податків, місцезнаходженням об’єкта оподаткування або в приміщенні податкової.  

- Фактичні. Здійснюються за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника з питань дотримання законодавства з питань обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками.

Отже, проведення фактичних перевірок під час війни не зазнало обмежень, проведення камеральних – обмежено одним предметом та одним платником податків, документальних  - заборонено.

Щодо кількості проведених документальних перевірок за попередні роки, то за даними податкової, в 2021 році було проведено майже 22 тисячі документальних перевірок, а за 2020 рік – 36,5 тисяч, тобто на період війни можемо прогнозувати суттєве зменшення податкових перевірок.  

Однак, незважаючи на поточні правила та обмеження в проведенні податкових перевірок, маємо пам’ятати:

По-перше, відсутні зальні правила діяльності податкової у випадку оголошення воєнного стану. Такі правила встановлюються ситуативно, виходячи з необхідних меж втручання держави у господарські відносини;

По-друге, зараз заборонено проведення документальних перевірок, але дозволено -  камеральних перевірок в окремих випадках, а також всіх фактичних перевірок;

По-третє, необхідно слідкувати за змінами, оскільки позиція щодо обмеження податкових перевірок може змінитися швидко та кардинально.

Закон і Бізнес