Закон і Бізнес


Правила хабарництва


№22 (1061) 26.05—01.06.2012
2067

Народні депутати вирішили, що слід робити чиновникам, коли їм пропонують хабар або коли вони знаходять подарунки.


Верховна Рада ухвалила закон «Про правила етичної поведінки», яким визначила основоположні норми для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, встановлено такі правила поведінки: законність (неухильне дотримання вимог закону), політична неупередженість, толерантність, об’єктивність (необхідність діяти, незважаючи на особисті інтереси) тощо.

Особливу увагу нардепи приділили ситуаціям, коли особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пропонують хабар. Відповідно до закону в подібних випадках необхідно діяти за таким алгоритмом: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника, відповідний виборний чи колегіальний орган або одного зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. При цьому держслужбовцям забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) навіть для використання в подальшому як доказу.

Якщо ж особа виявила у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Після цього про виявлення неправомірної вигоди або дарунка має складатися акт, який підписується особою, котра отримала подарунок, та її безпосереднім керівником. У разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) виявляє начальник, то відповідний акт підписує він сам та особа, яка обіймає посаду заступника керівника цього органу.

Згідно зі встановленою процедурою дарунки й пожертви мають зберігатися в установі до їх передання компетентним органам.