Закон і Бізнес


Дарт Вейдер був Шевченком (документ)


08.04.2014 15:57
1330

До 19 березня 2014 року Дарт Вейдер, який подавав документи до Центральної виборчої комісії аби взяти участь у виборах Президента України, мав прізвище Шевченко.


Цю таємницю переходу Шевченка на темну сторону Сили дізналася ЦВК, коли досліджувала подані кандидатом у президенти документи. (Як відомо згодом, встановивши ряд порушень у процедурі висування кандидата, Комісія відмовила Дарту Вейдеру у реєстрації кандидатом. Відповідна постанова ЦВК від 03.04.2014 № 195 оприлюднена на сайті цього органу).

Поряд с порушеннями, Центральна виборча комісія дослідила обставини зміни ім’я та прізвища кандидата.

Так, згідно документу, на виконання частини другої статті 50 Закону «Про вибори Президента Уркаїни» Центральна виборча комісія звернулась до Міністерства доходів і зборів України щодо перевірки відомостей, указаних у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Дарта Вейдера.

Листом Міністерства доходів і зборів України від 31 березня 2014 року Центральну виборчу комісію поінформовано, що за наявними станом на 29 березня 2014 року відомостями за реєстраційним номером облікової картки платника податків, зазначеним у декларації кандидата на пост Президента України Дарта Вейдера, на обліку в органах указаного Міністерства перебуває Шевченко Віктор Олексійович, 1956 року народження.

Крім того, за даними Державного реєстру виборців поштова адреса, вказана у поданих до Комісії документах як місце проживання кандидата, є виборчою адресою, зокрема, Шевченка Віктора Олексійовича.

Із поданої до Центральної виборчої комісії ксерокопії сторінок паспорта громадянина України, виданого Оболонським РВ ГУМВС України в місті Києві 19 березня 2014 року, був зроблений висновок про можливу зміна громадянином Шевченком Віктором Олексійовичем свого прізвища та власного імені на Вейдер Дарт Олексійович.

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

3 квітня 2014 року № 195

Про відмову в реєстрації Вейдера Д.О. кандидатом на пост Президента України

До Центральної виборчої комісії 29 березня 2014 року надійшли документи для реєстрації на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року кандидата на пост Президента України, висунутого на Позачерговому З’їзді Політичної партії "Інтернет партія України", який згідно з паспортом громадянина України, виданим Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві 19 березня 2014 року, має прізвище, власне ім’я та по батькові Вейдер Дарт Олексійович.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до статті 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Частиною другою статті 71 Основного Закону України виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Зміст такого основного принципу виборчого процесу, як вільне волевиявлення, розкривається у статті 6 Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон), згідно з якою виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формування та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

На виконання частини другої статті 50 Закону Центральна виборча комісія звернулась до Міністерства доходів і зборів України щодо перевірки відомостей, указаних у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Вейдера Д.О.

Листом Міністерства доходів і зборів України від 31 березня 2014 року Центральну виборчу комісію поінформовано, що за наявними станом на 29 березня 2014 року відомостями за реєстраційним номером облікової картки платника податків, зазначеним у декларації кандидата на пост Президента України Вейдера Д.О., на обліку в органах указаного Міністерства перебуває Шевченко Віктор Олексійович, 1956 року народження.

Крім того, за даними Державного реєстру виборців поштова адреса, вказана у поданих до Комісії документах як місце проживання кандидата на пост Президента України Вейдера Д.О., є виборчою адресою, зокрема, Шевченка Віктора Олексійовича.

Водночас із поданої до Центральної виборчої комісії разом з іншими документами ксерокопії сторінок паспорта громадянина України, виданого Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві 19 березня 2014 року, вбачається можлива зміна громадянином Шевченком Віктором Олексійовичем свого прізвища та власного імені на Вейдер Дарт Олексійович, про що не зазначено в жодному з документів, поданих для його реєстрації кандидатом на пост Президента України.

У поданих до Центральної виборчої комісії документах, у тому числі передвиборній програмі кандидата на пост Президента України Вейдера Д.О., поряд із офіційними відомостями про особу кандидата використовуються відомості щодо вигаданого персонажа відомої кіноепопеї. Указане свідчить про свідоме введення виборців в оману, а відтак перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян.

Статтею 68 Основного Закону України встановлено обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 23 Конституції України кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Не заперечуючи право фізичної особи – громадянина України на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та право висування такої особи, кандидатом, зокрема, на пост Президента України, Центральна виборча комісія вважає, що вказані права не можуть бути реалізовані на порушення прав і свобод інших людей, на шкоду суспільним інтересам, у тому числі шляхом приниження українського суспільства, дискредитації України в очах міжнародної спільноти, нівелювання поста Президента України, який згідно зі статтею 102 Конституції України є главою держави та гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Відповідно до частини першої статті 51 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання, зокрема, таких документів: анкети кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, що заповнюється кандидатом особисто, та власноручно заповненої декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, за формою, встановленою Законом України "Про запобігання і протидії корупції".

Разом з тим, ні анкета, ні декларація, подані до Комісії, не могли бути заповнені власноручно громадянином Вейдером Д.О., що підтверджується результатами дослідження, проведеного фахівцями Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, згідно з якими рукописні записи в анкеті кандидата на пост Президента України Вейдера  Д.О., крім запису в графі "Особистий підпис кандидата на пост Президента України", а також записи в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік виконані не ним, а іншою особою.

Крім того, подана до Центральної виборчої комісії декларація за 2013 рік заповнена від імені Вейдера Дарта Олексійовича. Натомість у звітному періоді вказана особа мала інше прізвище та власне ім’я, а саме Шевченко Віктор Олексійович, про що не зазначено у декларації.

Таким чином, у Центральній виборчій комісії відсутні анкета кандидата на пост Президента України та його декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в розумінні пунктів 1, 5 частини першої статті 51 Закону.

За змістом частини четвертої статті 47 Закону висунення кандидата на пост Президента України партією здійснюється на з’їзді (зборах, конференції) відповідно до статуту цієї партії.

До Центральної виборчої комісії разом з іншими документами подано рішення № 1 Позачергового З’їзду Політичної партії "Інтернет партія України" від 25 березня 2014 року про висування кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року Вейдера Д.О. При цьому з указаного документа вбачається, що з’їзд Політичної партії "Інтернет партія України", на якому були присутні 208 делегатів, відбувся 25 березня 2014 року за адресою: вулиця Степова, 1а, смт Миколаївка, Миколаївський район, Одеська область.

Натомість згідно з довідкою від 2 квітня 2014 року № 67, виданою виконавчим комітетом Миколаївської селищної ради Одеської області, за вказаною адресою розташований багатоквартирний житловий будинок і жодних масових заходів 25 березня 2014 року там не проводилося.

Зазначене свідчить про порушення порядку висування кандидата на пост Президента України Вейдера Д.О.

Водночас відповідно до повідомлень засобів масової інформації, у тому числі веб-сайту Політичної партії "Інтернет партія України", висування Вейдера  Д.О. кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року відбулося на V з’їзді Політичної партії "Інтернет партія України", який проходив 29 березня 2014 року в місті Києві.

Однак усупереч пункту 1 частини другої статті 51 Закону рішення зазначеного з’їзду про висунення кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії не подавалося.

Згідно з пунктами 1 – 3 частини першої статті 52 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України у разі порушення визначеного Законом порядку висунення кандидата, встановлення нею наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих, зокрема, на посягання на права і свободи людини, відсутності документів, зазначених у статті 51 Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 66 Закону у разі відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження уповноваженого представника кандидата у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

Водночас згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 23, 68, 69, 71 Конституції України, частини дев’ятої статті 51, пунктів 1 – 3 частини першої, частини другої статті 52, частини четвертої статті 66 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Вейдеру Дарту Олексійовичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України.

2. Звернутися до Генеральної прокуратури України та передати їй відповідні матеріали для вжиття заходів реагування відповідно до законів України.

3. Копію цієї постанови надіслати Політичній партії "Інтернет партія України" та Вейдеру Д.О.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Закон і Бізнес