Закон і Бізнес


Реабілітація за згадку


№10 (1152) 07.03—13.03.2014
1437

У зв'язку із оприлюдненням набув чинності закон, що реабілітує усіх засуджених за деякі службові злочини. Єдиною умовою є ухвалення за скаргою такої особи рішення Європейського суду з прав людини, в якому згадується ст.18 Конвенції.


Нагадаємо, що законом «Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 28.02.2014 №839-VІІ парламент реабілітував осіб, які були засуджені за злочини, передбачені стст.191, 364, 365 і 367 Кримінального кодексу.

Дія цього акта поширюється виключно на осіб, які були засуждені у період з 1.02.2010 по 1.03.2014. Умовою реабілітації є наявність рішення ЄСПЛ, в якому встановлено порушення Україною ст.18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Такі особи вважаються реабілітованими та автоматично поновлюються у всіх правах з моменту набуття чинності цим законом.

Вироки, які були винесені стосовно таких осіб, скасовуються судом першої інстанції, який розглядав справу. Для цього відводиться 10 днів після отримання від реабілітованої особи відповідної заяви.

Наразі відомо про два вердикти Євросуду, в яких, крім усього іншого, згадується порушення ст.18 конвенції у поєднанні з іншими нормами. Це рішення у справі «Луценко проти України» від 3.07.2012 та «Тимошенко проти України» від 30.04.2013. В обох випадках йшлося про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Так, зокрема, у п.109 рішення від 3.07.2012 Суд констатував, що «обмеження свободи заявника, дозволене за пп.«с» п.1 ст.5 конвенції, застосовувалось не лише з метою допровадження його до компетентного судового органу за наявності обгрунтованої підозри у вчиненні ним правопорушення, а й з інших причин». Аналогічне формулювання використане й у п.300 рішення від 30.04.2013.