Закон і Бізнес


Порядок компенсації пільговикам сплаченого акцизного збору з пального (текст)


706


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2014 р. №  60

ПОРЯДОК
виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з
відміною податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів та відповідним
збільшенням ставок акцизного збору з пального для
фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів стосовно одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів чи одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів, або одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 метра (далі — компенсація).

2. Компенсація призначається та виплачується:

1) фізичним особам — власникам транспортного засобу (далі — отримувачі компенсації), зазначеним у:

пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

статтях 4—11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

статтях 6 і 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

інвалідам незалежно від групи інвалідності (у тому числі дітям-інвалідам за поданням відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення);

2) інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені автомобілями згідно з вимогами Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130), і користуються зареєстрованими відповідними транспортними засобами (які також є отримувачами компенсації).

3. Компенсація призначається та виплачується один раз на два роки починаючи з 1 січня 2011 р. у таких розмірах:

Вид транспортного засобу

Розмір компенсації

1. Легкові автомобілі (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

 

до 1000  

3 гривні за 100 куб. сантиметрів

від 1001 до 1500

5 гривень за 100 куб. сантиметрів

від 1501 до 1800

7 гривень за 100 куб. сантиметрів

від 1801 до 2500

10 гривень за 100 куб. сантиметрів

2. Мотоцикли з об’ємом циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

 

до 500  

3 гривні за 100 куб. сантиметрів

від 501 до 750  

5 гривень за 100 куб. сантиметрів

3. Човни моторні або катери (крім спортивних) з довжиною корпусу
до 7,5 метра

0,5 гривні за 100 сантиметрів

4. Для призначення компенсації отримувач подає відповідному структурному підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення:

заяву про призначення компенсації, в якій зазначається адреса отримувача компенсації, його пільгова категорія, вид транспортного засобу отримувача компенсації, об’єм циліндрів двигуна зазначеного транспортного засобу (довжина корпусу човна моторного або катера), спосіб отримання компенсації (номер відділення зв’язку або установа банку);

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу отримувача компенсації.

Відповідні структурні підрозділи місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів після одержання документів надсилають письмовий запит органу, який здійснював реєстрацію відповідного транспортного засобу, щодо підтвердження наявності реєстрації відповідних транспортних засобів за отримувачем компенсації до втрати чинності Законом України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” та на момент подання заяви.

Орган, який здійснює реєстрацію відповідних транспортних засобів, протягом п’яти робочих днів від дня отримання зазначеного запиту надає письмову відповідь відповідним структурним підрозділам місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення для прийняття ними подальшого рішення про призначення компенсації.

У разі надходження не в повному обсязі згаданих документів або інформації, зазначеної у заяві, відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів повідомляє заявнику про те, які документи або інформацію слід додати протягом двох місяців.

5. Компенсація призначається та виплачується отримувачам компенсації, які до втрати чинності Законом України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів та на момент подання заяви мають зареєстровані відповідні транспортні засоби, з дня подання документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, відповідним структурним підрозділом місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення.

Якщо згадані документи надсилаються поштою, днем їх подання вважається зазначена на поштовому штемпелі дата отримання.

6. Структурний підрозділ місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення протягом 15 робочих днів після одержання документів розглядає їх, перевіряє належність особи до відповідної категорії, зазначеної у пункті 2 цього Порядку, та приймає рішення про призначення та виплату компенсації.

7. Компенсація виплачується відповідними структурними підрозділами місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення через відділення зв’язку або через установи банків шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача компенсації.

8. Особам, які перебувають у стаціонарних установах системи органів соціального захисту населення на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі, компенсації не призначаються.