Закон і Бізнес


Прагнення незалежності

Діяльність фахових саморегулівних організацій спробують удосконалити


№45 (1135) 09.11—15.11.2013
ЮЛІЯ САХАРОВА
2137

Судді, адвокати, нотаріуси, аудитори, оцінювачі та інші об’єднані професійними інтересами спеціалісти вже мають свої саморегулівні організації. Втім, статус та функції останніх потребують законодавчого врегулювання. Над цим і працюватимуть фахівці, розробляючи концепцію вдосконалення законодавства у відповідній сфері правовідносин. А перші ластівки напрацювань мають з’явитись уже на початку наступного року.


Представників незалежних професій, а також народних депутатів і міжнародних експертів згуртував круглий стіл «Шляхи реалізації професійного самоврядування в Україні», проведення якого ініціювала Нотаріальна палата.

Учасники заходу окреслили проблеми та перспективи процесу вдосконалення інституційної бази та врегулювання на законодавчому рівні статусу й функцій саморегулівних організацій. Крім того, сфокусували увагу на можливостях реалізації права саморегулівної професійної організації самостійно здійснювати делеговані повноваження без втручання держави.

Так, президент Нотаріальної палати Людмила Павлова відзначила відсутність стратегії розвитку саморегулівних професійних організацій та нерозуміння державними органами їх ролі.

Крім того, за словами експертів, є проблема, пов’язана з відсутністю єдиного розуміння поняття «саморегулівна організація» та усвідомленням суспільством її повноважень, завдань і сфери відповідальності. Як відзначили учасники круглого столу, основними критеріями незалежності професійних саморегулівних організацій мають бути можливість розвитку їхніх членів, захист їхніх інтересів, а також колективна відповідальність і колективний контроль за діяльністю організації.

Задля досягнення поставленої мети необхідно знайти рівновагу між представниками незалежних професій та державою, створити спільну платформу для дій.

Констатуючи наявність проблеми законодавчого регулювання статусу та функцій, основних засад і принципів діяльності фахових саморегулівних організацій, а також підкреслюючи необхідність формування нової культури партнерства професіоналів, влади й суспільства шляхом делегування відповідних повноважень саморегулівним об’єднанням, учасники круглого столу запропонували останнім консолідувати зусилля та брати активну участь у процесі вдосконалення законодавчої бази.

Зазначені пропозиції було відображено в резолюції, прийнятій за результатами круглого столу. Документ адресовано Президенту, Прем’єр-міністру та очільникам інших державних органів.

Для вирішення поставлених зав­дань створять робочу групу, яка й розробить відповідну концепцію вдосконалення законодавства. Перше засідання робочої групи заплановано на січень наступного року.