Закон і Бізнес


Підтримка для змін

Європейцям сподобалися нові правила виконання рішень Феміди


Законотворчість, №13 (1000) 26.03—01.04.2011
1678

Комітет міністрів Ради Європи дав коментарі щодо законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду». Експерти переконані, що новації матимуть позитивний вплив на виконання рішень судів у нашій державі. Водночас нам нагадали, що прийняти документ необхідно до 15 липня цього року.


У Раді Європи вважають, що проект у цілому відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та є адекватною відповіддю держави на пілотне рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іванов проти України». Проектом також ураховані неодноразові заклики Комітету міністрів РЄ щодо впровадження Україною дієвих заходів стосовно усунення проблем невиконання державою рішень судів.
Документ було розроблено у зв’язку із низкою рішень, винесених щодо нашої держави Європейським судом, зокрема  рішенням у справі «Іванов проти України».
Як зазначається в коментарях, рішення Страсбурга вказували на нагальну необхідність розв’язання нашою країною проб¬лем, пов’язаних з невиконанням або тривалим виконанням судових рі¬шень, винесених проти держави, державних підприємств та організацій. А також свідчили про необхідність запровадження на національному рівні засобів юридичного захисту щодо таких порушень.
У Раді Європи зазначили, що реформа є необхідним реагуванням на пілотне рішення й одночасно кроком уперед на шляху вирішення довготривалої системної проблеми невиконання рішень національних судів.
У висновках також зазначається, що проект є належним вирішенням проб¬леми, оскільки  гарантує безумовне виконання самого рішення та запобігає необхідності звернення стягувачів до судів та, відповідно, накопичення судових проваджень.
На думку європейських експертів, ухвалення цього документа має попередити нові схожі порушення конвенції.
Разом з тим у коментарях наголошується, що прийняття змін має відбутися до кінця строку, відведеного Україні для виконання пілотного рішення у справі «Іванов проти України», тобто до 15.07.2011.