Закон і Бізнес


Академічну доброчесність наділять змістом і санкціями — проект


Привчати к доброчесності та її базовим цінностям будуть зі студентської лави.

10.01.2024 13:49
1089

Здобуті особою знання без формування ціннісного фундаменту можуть стати потужною зброєю проти власного народу, людства, екології тощо. Тому в неї слід сформувати високу академічну культуру та відповідну ціннісну платформу.


Таку мету переслідує проект закону «Про академічну доброчесність» (№10392), авторства Руслана Стефанчука, під яким також підписалися 64 його колеги, інформує «Закон і Бізнес».

Документом пропонується, зокрема, «забезпечити правову визначеність у питанні змісту академічної доброчесності, розкривши його через конкретні, визначені світовою академічною спільнотою, базові цінності: чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність, стійкість, рішучість».

В окремому розділі ІІ проекту містяться 7 статей, що визначають принципи академічної доброчесності в різних сферах: у педагогічній, науково-педагогічній, викладацькій, науковій та навчальній діяльності, при створенні та оприлюдненні академічних творів тощо.

Визначені 12 видів порушення академічної доброчесності, серед яких:

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

Такі порушення можуть характеризуватися обманом, несправедливістю в оцінюванні, бездіяльністю або зволіканням з прийняттям рішень, привласненням результатів інтелектуальної діяльності іншої особи.

Серед санкцій, що пропонується застосовувати до порушників: позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації; наукового ступеня; вченого звання; педагогічного звання; кваліфікаційної категорії; нагород, відзнак, почесних звань.

Також ст.41 КЗпП доповнять новою частиною, яка уможливить звільнення за порушення академічної доброчесності педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником у випадках, визначених законом.

Закон і Бізнес