Закон і Бізнес


Звітність по-європейські


.

№45 (1551) 06.11—12.11.2021
1716

Уряд взявся за приведення бухгалтерського обліку та звітності до європейських стандартів. Утім, деякі зміни передбачені й на рівні складання первинних документів.


Проект «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№6244) передбачає, зокрема, поділ на категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств — малі, середні та великі. 

Так, малими вважатимуться групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких відповідають щонайменше двом з критеріїв: балансова вартість активів — до 4 млн, чистий дохід — до 8 млн, середня кількість працівників — до 50 осіб включно.

Малі групи не складатимуть консолідовану фінансову звітність взагалі, а інші від такого обов’язку можуть бути звільнені державою. При цьому консолідована фінансова звітність має оприлюднюватися разом з аудиторським звітом і зберігатися на веб-сайтах не менше 6 років.

Також проект уточнює, що первинні документи повинні містити не тільки посаду особи, яка відповідальна за господарську операцію, а й її прізвище. Тобто одного підпису буде недостатньо. До того ж якщо в електронній формі вони можуть застосовуватися у бухгалтерському обліку лише за умови наявності «накладеного електронного підпису чи печатки». Хоча за побудовою речення виходить, що печатка на е-документі має бути «мокра», оскільки прикметник «електронного» вжито в однині.