Закон і Бізнес


Вийшло друком наукове дослідження питань організації БПД


.

24.06.2021 14:49
699

Адміністративно-правові засади організаційного забезпечення та реалізації права на безоплатну правову допомогу з боку суб’єктів, наділених професійним статусом адвоката, дослідили на науковому рівні.


У видавничому домі «Гельветика» вийшла друком монографія «Адміністративно-правові засади організації надання адвокатами безоплатної правової допомоги», передає «Закон і Бізнес».

Автор наукового дослідження – голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вилков, який з листопада 2016 року по грудень 2019 року очолював Комітет з питань безоплатної правової допомоги при Національній асоціації адвокатів України. У 2019 році він захистив у Науково-дослідному інституті публічного права дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з цієї теми за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Зокрема, в монографії:

- викладене сучасне розуміння права особи на БПД, особливості його адміністративно-правового забезпечення, а також підстави, порядок та принципи реалізації;

- визначено систему та види БПД, проаналізовано коло суб’єктів як отримання, так і надання  безоплатної первинної і вторинної правової допомоги;

- охарактеризовано місце,  завдання і функціональне призначення адвокатури в механізмі забезпечення та реалізації права на БПД;

- уточнено поняття та структуру правового статусу адвоката у процесі надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві, юридичні гарантії його діяльності та особливості відповідальності;

- сформульовано визначення адміністративно-правового регулювання забезпечення та реалізації права на БПД в Україні та виокремлено його характерні ознаки.

Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.

Закон і Бізнес