Закон і Бізнес


Про продаж майна банкрута


№32-33 (1538-1539) 07.08—13.08.2021
2909

Продаж цілісним майновим комплексом за сукупною вартістю визнаних вимог кредиторів є обов’язковою умовою початку реалізації на аукціоні майна боржника.


На це звернув увагу Касаційний господарський суд, переглядаючи справу №914/1875/16. В ній позивач просив визнати недійсними недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ фірми «Гетьман» за ціною, що майже у 200 разів виявилася нижчою від початкової вартості.

КГС нагадав, що порушення правил, які визначають процедуру підготовки та проведення аукціону; правил, які регулюють сам порядок проведення аукціону; правил, які стосуються оформлення кінцевих результатів аукціону, є підставою для визнання результатів аукціону недійсними в цілому. Також необхідно враховувати основну мету аукціону, якою є відчуження цього майна за максимальною ціною.

Тому ліквідатор може продовжити продаж майна цілісним майновим комплексом із застосуванням продажу з першого та другого повторного аукціонів, якщо дійде висновку, що це дозволить отримати найвищу ціну, або перейти до продажу майна частинами (лотами), якщо така реалізація буде обґрунтована можливістю отримання сумарно вищої ціни за ліквідаційні активи.

Натомість суд апеляційної інстанції не дослідив доказів, які б стосувалися складу майна, що було включено до цілісного майнового комплексу. До того ж, суд першої інстанції не з’ясував дотримання організатором приписів закону щодо забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами.