Закон і Бізнес


Про накладання штрафу


№16 (1522) 17.04—23.04.2021
2573

Неналежне повідомлення суб’єкта господарювання про проведення розгляду справи є самостійною підставою для скасування постанов про накладення штрафу за порушення законодавства про працю.


Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд, переглядаючи рішення у справі №160/9340/18. У ній підприємство оскаржувало припис та постанови інспекції з питань праці та зайнятості населення, зокрема в частині визнання цивільно-правових договорів недійсними та надання їм статусу трудових.

КАС зазначив, що згідно з п.6 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМ від 17.07.2013 №509, про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за 5 днів до дати розгляду. 

Зміст цього обов’язку не вичерпується надсиланням тексту відповідного повідомлення. Адже саме лише надсилання, без доказів його отримання, не свідчить про поінформованість особи про час та місце розгляду справи, а отже, робить це право недієвим.

Крім того, особі, до якої застосовуються такі суттєві санкції (3723 грн. та 4579290 грн.), повинно бути забезпечено право завчасно знати про час та місце розгляду справи. Це право, як наголосив КАС, є гарантією реалізації інших прав — на участь у засіданні, висловлення заперечень, надання доказів, захист тощо.

Тож касаційна інстанція залишила в силі попередні рішення, тільки змінила їх мотивувальну частину.