Закон і Бізнес


Що почитати юристу у квітні (останні спеціалізовані видання)


.

06.04.2021 17:27
1978

За останній місяць до Парламентської бібліотеки надійшли 15 нових видань юридичної, економічної та історичної тематики.


Про це виданню «Закон і Бізнес»  повідомили у прес-службі Верховної ради.

З презентованої добірки практикуючих юристів можуть зацікавити:

Кондратов С.  Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки : Аналітична доповідь / С. Кондратов, О. Суходоля. – К. : НІСД, 2020. – 36 с. – К-2 [34C33 / К64]. В аналітичній доповіді досліджено організаційно-правові питання забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури з точки зору управлінських підходів. Проаналізовано стан запровадження концепції захисту критичної інфраструктури в Україні. Проаналізовано можливі варіанти розвитку державної політики у сфері забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури. Зроблено висновки та запропоновано ряд рекомендацій щодо можливих подальших кроків у цій сфері.

Рішення Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення прав вразливих груп / Упоряд. Є.Ю.Захаров; «Харківська правозахисна група». – Х. : ТОВ «Видавництво «Права людини», 2020. – 436 с. – К-2 [34М / Р57]. Книга вміщує переклади рішень Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення прав вразливих груп - наркозалежних, хворих на ВІЛ/СНІД, гепатити, туберкульоз та інші важкі хвороби. Наводяться рішення у справах, розглянутих  Європейським судом у 2007-2020 рр.

Право народу на спротив: конституційно-правове дослідження : Монографія. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 232 с. – К-2 [34С(С2) / П68].  Монографія є комплексним  конституційно-правовим дослідженням права народу на спротив, у якому сформульовано низку теоретичних положень, понять, висновків та практичних рекомендацій.

Публічні закупівлі : Навч. посібник. – Чернів. : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. – К-2 [336.1 (С2) / П88]. У посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель та процедури їх проведення, умови застосування процедури відкритих торгів, конкурентного діалогу, торгів з обмеженою участю та переговорної процедури закупівлі, зміст договору про закупівлю та відповідальність в сфері публічних закупівель.

- Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України : . / За заг. ред.Н.Ю.Голубєвої. – К. : Юрінком Інтер, 2021. – 840 с. – К-2 [34С64 / Н34]. НПК містить постатейний аналіз його норм з огляду на сучасний стан теорії цивільного процесу, судової і правової систем України, практику їх застосування вітчизняними судами, передусім Верховним Судом України, а також рішення Європейського Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів. Висвітлено практику застосування положень Цивільного процесуального кодексу України з моменту введення його в дію 15 грудня 2017 року і до підготовки цього видання.

Закон і Бізнес