Закон і Бізнес


Стратегія охорони прав інтелектуальної власності на бренд


.

13.01.2021 12:04
Хитрук Наталія, адвокат, партнер Win Win Law
799

Інтелектуальна власність є важливим активом кожного бізнесу. Однак не всі проекти аналізують власне ІР-портфоліо та способи охорони прав інтелектуальної власності, що спричиняє спори та втрачені доходи. Пропонуємо розглянути особливості охорони прав інтелектуальної власності на бренд.


Складові бренду та чому їх варто охороняти

Бренд компанії включає в себе ряд елементів, таких як, логотипи, слогани, найменування та інші об’єкти, за допомогою яких компанія ідентифікується споживачами та іншими особами. Складові елементи бренду охороняються як об’єкти права інтелектуальності власності. Деякі з них отримують правову охорону з моменту створення, інші – після проходження реєстраційних процедур.

Об’єкти права інтелектуальної власності є комерційно цінним продуктом для бізнесу та мають виражену майнову оцінку. До прикладу, у таких компаніях як Google, Amazon, Facebook вартість лише торговельних марок може сягати більше 20% від загальної вартості компанії.

Наразі, кількість бізнесів, які створюють та використовують об’єкти інтелектуальної власності, активно росте. За даними Відомства з інтелектуальної власності ЄС галузі, які використовують права інтелектуальної власності, такі як патенти, торговельні марки, промислові зразки та авторські права, щорічно генерують в ЄС 45% ВВП (6,6 трлн. євро щорічно) та забезпечують 63 млн. робочих місць (29% усіх робочих місць). Ще 21 млн. людей зайнято у секторах, що забезпечують ці галузі товарами та послугами.

Такий інтерес щодо інтелектуальної власності має, у тому числі, економічне підґрунтя. Зокрема, бренд підприємства, який захищений з точки зору інтелектуальної власності, може бути монетизованим у різні способи.

В першу чергу, наявність прав інтелектуальної власності на складові бренду сприяє його впізнаваності та популярності. А це позитивно впливає на такі показники бізнесу як зайнятість, прибутковість та доступ до фінансів. Дослідження Відомства з інтелектуальної власності ЄС підтверджують, що підприємства, які є власниками прав інтелектуальної власності, показують вищий рівень доходу ніж ті, які не володіють такими правами. До таких підприємств існує вищий рівень довіри в суспільства та лояльніше ставлення. Також, це впливає на капіталізацію бізнесу та інвестиційну привабливість.

Окрім цього, суб’єкт інтелектуальної власності може отримати доходи від продажу об’єкта інтелектуальної власності (патента, торговельної марки, авторських прав тощо) або надати ліцензію на його використання, за що отримувати постійні платежі. Ідеї щодо такої монетизації можуть бути нестандартними та забезпечити значні надходження власникам прав інтелектуальної власності. Наприклад, Майкл Баффер, відомий своєю фразою "Let's get ready to rumble!", запатентував цю фразу. Це надало йому можливість заробити мільйони у вигляді ліцензійних платежів за її використання розробниками комп’ютерних програм, виробниками товарів тощо.

Таким чином, забезпечення правової охорони складових бренду як об’єктів інтелектуальної власність може збільшити вартість компанії, сприяти її інвестиційній привабливості та приносити реальні прибутки для її власника.

Охорона прав на бренд

Серед механізмів охорони прав інтелектуальної власності на складові бренду можна виділити наступні:

1. Упорядкування відносин з підрядниками. Будь-які відносини із розробниками, дизайнерами та іншими особами, які на ваше замовлення беруть участь в створенні логотипів та інших об’єктів, мають бути оформлені шляхом підписання договорів з обов’язковою передачею виключних майнових прав інтелектуальної власності.

2. Реєстрація торговельної марки. Для охорони торговельної марки (логотипу або будь-якого іншого позначення, що вирізняються один продукт від іншого) потрібно пройти реєстраційну процедуру. Саме реєстрація забезпечує визнання вашого права на торговельну марку на державному рівні. Надалі, торговельні марки, які є тотожними до вашої або можуть ввести в оману споживача, не будуть зареєстровані. Наразі, Відомство з інтелектуальної власності ЄС реєструє кожного року близько 135 тис. торговельних марок, що свідчить про популярність такого способу охорони прав на позначення.

Хочемо наголосити, що подальші перспективи захисту торговельних марок, у тому числі в судах, залежать від їх належної та вчасної реєстрації. Якщо Ви лише створили власний бізнес, варто уже задуматись про реєстрацію торговельної марки. Оскільки на ринку можуть з’явитись подібні бренди і тоді захистити свої права буде значно тяжче.

Наприклад, у 2019 році Bentley 1962 Limited та Brandlogic Limited (разом “Bentley Clothing”) виграли спір у Bentley Motors Limited щодо можливості використовувати торговельну марку “Bentley” для одягу. Невелика компанія Bentley Clothing володіє торговельною маркою “Bentley” у 25 класі (одяг, головні убори, сорочки та жилети тощо) на території Великої Британії. Bentley Motors намагались скасувати реєстрацію торговельну марку Bentley Clothing. Проте у них це не вдалось. Після чого Bentley Clothing звернулось з позовом щодо порушення прав їх інтелектуальної власності на торговельну марку. Суд у цій справі встановив, що Bentley Clothing добросовісно здійснює продаж одягу під торговельною маркою “Bentley”, а Bentley Motors Limited відповідно порушує її права під час використання найменування “Bentley” для власної лінійки одягу.

Таким чином, Bentley Clothing змогли відстояти своє право щодо використання торговельної марки “Bentley”. Причиною була вчасна реєстрація торговельної марки у тих класах, в яких позивач здійснював діяльність.

3. Використання комерційного найменування. Комерційне найменування - це засіб індивідуалізації, який надає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого його використання та охороняється без обов'язкової реєстрації.

Тому використання Вашими конкурентами в своїй діяльності тотожних або схожих до Ваших комерційних найменувань може бути оспорене. Більше того, існування комерційного найменування, відомого в Україні, ускладнює, а то й робить неможливим, реєстрацію такого ж найменування у якості торговельної марки особами, яким воно не належить, у випадку, якщо це може ввести в оману споживачів товарів та послуг.

4. Реєстрація доменного імені. Такі дії допоможуть індивідуалізувати Ваш бренд та забезпечити додаткову охорону від копіювання в мережі Інтернет.

Варто пам’ятати, що зазначені вище механізми актуальні для будь-яких брендів, навіть широко невідомих. Оскільки вони також зазнають копіювань та недобросовісних дій конкурентів. Так трапилось з Тьорнером Баром, який створив проект Around the World in 80 Jobs, де він подорожував по світу та створював контент для власного сайту та каналу YouTube. Згодом Addeco, міжнародна компанія в сфері управління персоналом, створила проект під таким самим найменуванням. Очевидно, що це викликало претензії автора, оскільки він почав використовувати його раніше. В результаті Addeco визнало своє порушення та домовилось з Тьорнером Баром про мирне врегулювання цього питання.

Таким чином, правильне юридичне оформлення та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності зобов’язує державу працювати на вас та гарантувати непорушність вашої інтелектуальної власності від незаконних дій третіх осіб. Тому кожному власнику ще на старті проекту варто проаналізувати та розробити правильну стратегію керування ІР портфоліо. А це включає:

- аналіз об’єктів інтелектуальної власності, як уже створених, так і тих, які ви плануєте створити;

- упорядкування відносин з підрядниками;

- визначення порядку захисту об’єктів інтелектуальної власності;

- визначення способів монетизації та ліцензування;

- оцінка ризиків.

Якщо ви бажаєте уникнути затяжних процесів по захисту ваших прав інтелектуальної власності та монетизувати уже створені об’єкти інтелектуальної власності, варто скористатись можливостями, які надає для цього законодавство. Для цього рекомендуємо звернутись до юристів у сфері інтелектуальної власності.