Закон і Бізнес


Указ у межах повноважень

Щодо питання тимчасового відсторонення від посади судді КС на підставі ч.3 ст.154 КПК


№1-2 (1507-1508) 01.01—15.01.2021
ОКСАНА КУЧИНСЬКА, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права КНУ ім. Т.Шевченка
4611

Питання відсторонення судді Конституційного Суду від посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності слід відмежовувати від процедури його звільнення.


Статус судді КС

Конституція у розд.XII визначає основні організаційно-правові засади функціонування КС. Відповідно до ст.147 Конституції він вирішує питання про відповідність Конституції законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Аналогічні за своїм змістом завдання, але з уточненням правового статусу КС визначені у ст.1 закону «Про Конституційний Суд України». Зокрема, вказується, що КС є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, вирішує питання про відповідність Конституції законів та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції, а також інші повноваження відповідно до Конституції.

Нормативне закріплення відповідних завдань дає підстави вважати, що КС як орган конституційної юрисдикції не здійснює правосуддя в Україні. Згідно з ч.1 ст.5 закону «Про судоустрій і статус суддів» воно здійснюється виключно судами загальної юрисдикції та відповідно до визначених законом процедур судочинства. Це підтверджується приписами закону «Про судоустрій і статус суддів», які закріплюють такі повноваження за місцевими (стст.22—23), апеляційними (стст.27—28), вищими спеціалізованими судами (стст.32—33), а також Верховним Судом (стст.36, 38).

Гарантії незалежності

Положення ст.147 Конституції передбачають, що діяльність КС ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків. З поміж цих принципів суттєве значення займає незалежність, яка стосується діяльності як самого КС, так і суддів КС.

Загальні гарантії незалежності суддів КС визначені ст.149 Конституції та ст.24 закону про КС. Окремі із цих гарантій відображені у КПК, який регламентує безпосередню процедуру здійснення кримінального провадження. Наприклад, відповідно до п.3 ч.1 ст.481 КПК повідомлення про підозру судді КС здійснюється Генеральним прокурором або його заступником.

Слід звернути увагу, що ні у розд.XII Конституція, ні в законі про КС, ні в регламенті КС не врегульовано питання тимчасового відсторонення від посади судді КС у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. У них лише визначаються питання припинення повноважень судді КС та його звільнення, які не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КС у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного. Це є нетотожні правові заходи, які мають різну мету, підстави застосування та порядок їх реалізації.

Відсторонення від посади є інститутом кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження та регламентується гл.14 КПК.

Положення цієї глави у ст.154 КПК визначають загальні положення відсторонення від посади. Зокрема, в ній вказується, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину (ч.1).

Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом, вирішується останнім на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством. Відсторонення від посади директора Національного антикорупційного бюро України здійснюється слідчим суддею на підставі вмотивованого клопотання Генпрокурора в порядку, встановленому законом (ч.3).

Частиною 1 ст.155 КПК передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із таким клопотанням до органів державної влади, зазначених у ч.3 ст.154 КПК, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника — Генпрокурор або його заступник — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таке клопотання повинно відповідати загальним вимогам, які передбачені у ч.2 ст.155 КПК.

При цьому гл.14 КПК у ст.155-1 передбачає спеціальний порядок відсторонення від посади судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та продовження строку такого тимчасового відсторонення, який застосовується виключно щодо суддів загальної юрисдикції. На цьому акцентував вітчизняний законодавець, визначаючи назву цієї статті. Такий порядок не може застосовуватися щодо суддів КC, які не здійснюють правосуддя, а уповноважені реалізовувати повноваження, передбачені ст.7 закону про КC.

У зв’язку із цим судді КC тимчасово відсторонюються від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому КПК. У цьому контексті потрібно враховувати положення ч.3 ст.154 КПК, яка передбачає, що питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом, вирішується Президентом на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством.

Межі застосування ч.3 ст.154 КПК

Відповідно до ст.148 Конституції та ст.9 закону про КС до складу КС входять 18 суддів. Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по 6 суддів КС.

Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що судді КС, які призначаються за квотою Президента, згідно з вимогами ч.3 ст.154 КПК тимчасово відсторонюються від посади у зв’язку з притягненням їх до кримінальної відповідальності на підставі рішення Президента. Враховуючи, що згідно з вимогами ч.1 ст.13 закону про КС про призначення на посаду судді КС, видається указ, то й рішення про відсторонення від посади судді КС у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності видається Президентом у формі указу.

З огляду на те, що подання про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт судді КС вносить Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження (ч.5 ст.24 закону про КС), з клопотанням про відсторонення від посади судді КС, який призначений Президентом, повинен звертатися Генеральний прокурор або в.о. Генпрокурора. Указ про відсторонення від посади судді КС на підставі ч.3 ст.154 КПК приймається Президентом за результатами розгляду такого клопотання.

Оцінюючи виданий Президентом указ №607/2020 про відсторонення від посади судді КС, зазначу наступне. Чинне законодавство потрібно застосовувати комплексно у своїй нерозривній єдності, як з урахуванням положень Конституції, так і законів України, у тому числі закону про КС та КПК, які визначають гарантії суддів КС під час здійснення відносно них кримінального провадження.

Розуміючи, що окремі з цих гарантій на сьогодні є недосконалими й такими, що потребують подальшого удосконалення з огляду на особливий статус суддів КС, положення ч.3 ст.154 КПК чітко визначає, що Президент уповноважений відсторонювати від посади осіб, які призначаються ним, що цілком узгоджується з приписами ст.106 Конституції, яка передбачає, що Президент на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Потрібно чітко відмежувати порядок тимчасового відсторонення від посади судді КС у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності з порядком припинення повноважень судді КС та його звільнення, які мають різну мету, підстави застосування та порядок їх реалізації. Порядок тимчасового відсторонення від посади судді КС не визначений ані у розд.XII Конституція, ані в законі про КС, ані в регламенті КС. Це унеможливлює застосування до нього по аналогії процедури, передбаченої законом про КС та регламентом КС щодо звільнення судді КС або припинення його повноважень за наявності на те законних підстав.

Враховуючи, що у правозастосовній діяльності виникають питання щодо тимчасового відсторонення від посади судді КС у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності, необхідно на законодавчому рівні узгодити між собою положення ст.149 Конституції, ст.24 закону «Про Конституційний Суд України» та ч.3 ст.154 КПК.