Закон і Бізнес


Юристи майбутнього


№50 (1504) 12.12—18.12.2020
1701

Адвокати із команди Barristers представили своє бачення змін, викликів та перспектив у вищій юридичній освіті під час всеукраїнської конференції.


Наукові радники Barristers — д.ю.н. Ірина Гловюк та к.ю.н. Микола Пашковський — взяли участь у всеукраїнській конференції «Вища юридична освіта в XXI столітті: виклики та перспективи розвитку».

І.Гловюк виступила співмодератором другої секції, у межах якої розглядалися питання щодо перспективи впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту в освіті та академічної свободи юридичних шкіл, а також спрощення доступу до оприлюднення результатів наукових досліджень. Окрім того, обговорювалися теми публікаційної активності як критерію ефективності науково-педагогічних кадрів, розбудови системи забезпечення академічної доброчесності.

Не оминули учасники і теми академічного плагіату та самоплагіату. У зв’язку із цим було розглянуто можливі шляхи формування високої академічної культури здобувачів освіти та обговорено проблеми академічної відповідальності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників.

М.Пашковський виступив із доповіддю «Застосування інноваційних педагогічних технологій в юридичній освіті» під час третьої сесії конференції.