Закон і Бізнес


Самоврядування — це не концерт!


№49 (1503) 05.12—11.12.2020
1519

РСУ поклала відповідальність за зрив з’їзду на головного санітарного лікаря, який ухилився від виконання своїх повноважень. Такий висновок зробила РСУ у рішенні №68, текст якого друкує «Закон і Бізнес».


Рада суддів України

Рішення

25 листопада 2020 року                              м.Вінниця                                           №68

Про перенесення XVIII з’їзду суддів України

Суддівська спільнота в Україні є соціально відповідальною, адже в період карантину жоден суд у країні не припинив виконувати свою роботу. Органи судової влади продовжують здійснювати розгляд справ, у тому числі й тих, що пов’язані з порушеннями правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Загальновідомо, що незалежність суду має першочергове значення для верховенства права, оскільки в кожному національному законодавстві це положення формується як основоположний принцип судоустрою та судових проваджень. На міжнародному рівні принцип незалежності судової гілки влади визнається як одна з найвагоміших рис демократії як такої.

Відповідно до ст.1301 Конституції, ч.5 ст.6, ч.1 ст.126 закону «Про судоустрій і статус суддів» для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування — самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів.

Відповідно до ч.1 ст.130 закону «Про судоустрій і статус суддів» рішенням РСУ від 31.01.2020 №2 скликано черговий ХVІІІ з’їзд суддів та визначено дату його проведення — 6—7 квітня 2020 року.

З метою мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до постанови КМ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 №211 рішенням РСУ від 17.03.2020 №19 проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів було відкладено на невизначений строк.

Відповідно до рішення РСУ від 8.10.2020 №59 датою проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів визначено 8—10 грудня 2020 року, а місцем проведення — конгрес-хол готелю «Президент» за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12, що являє собою окремо розташовану та спеціально обладнану будівлю для проведення великих конференцій, площа якої становить 350 м2, зала конгрес-холу вміщує 465 осіб.

Одночасно, як повідомило Міністерство охорони здоров’я в листі від 24.11.2020 №01.10-05/35226/2-20, ефективним заходом щодо стримування зростання захворюваності та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є обмеження контактів населення між собою за рахунок посилення протиепідемічних заходів, обмеження соціального дистанціювання та впровадження додаткових карантинних протиепідемічних обмежень, зокрема тимчасової заборони на проведення масових заходів.

Зазначеним листом указано на неможливість проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів та рекомендовано провести його в дистанційному режимі шляхом відеоконференції.

Слід зазначити, що постановою КМ від 11.11.2020 №1100 внесено зміни до постанови КМ від 22.07.2020 №641, зокрема п.10 доповнено пп.6, відповідно до яких на території України на період дії карантину забороняється проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 м), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Одночасно відповідно до п.17 вказаної постанови головним державним санітарним лікарем розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

Із цього приводу РСУ наголошує, що проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів не є масовим заходом (ні дискотекою, ні концертом, ні спортивним змаганням), як і не охоплюється поняттям «діяльність суб’єктів господарювання» в розумінні вказаної постанови КМ.

У ст.6 Конституції визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Судова влада здійснює свої повноваження й через найвищий орган суддівського самоврядування — з’їзд суддів, діяльність якого в першу чергу зумовлена необхідністю вирішення питань суддівського самоврядування, зокрема обрання членів Вищої ради правосуддя, членів РСУ, суддів Конституційного Суду, які обираються виключно таємним голосуванням.

У той же час відповідно до ст.40 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» головний державний санлікар вносить на затвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, проекти актів, якими встановлюються державні санітарні норми та правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти.

Слід констатувати, що на сьогодні ці повноваження реалізовані не в повному обсязі, оскільки відсутній нормативно-правовий-акт, який визначає відповідні правила та норми для органів державної влади. Винятком із цього є лише Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затверджений постановою КМ від 14.09.2020 №846.

З урахуванням виключних повноважень органів суддівського самоврядування щодо самостійного вирішення питань своєї діяльності РСУ в ситуації, що складається в державі з поширенням коронавірусної інфекції, уважає, що головний державний санітарний лікар повинен був дати чіткі та вичерпні рекомендації щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів або ж унести на розгляд РСУ проект відповідного нормативного акта.

Натомість, як випливає з листа МОЗ №01.10-05/35226/2-20, головний держсанлікар ухилився від покладених на нього повноважень і не дав жодних чітких та обґрунтованих рекомендацій, які могли бути враховані при здійсненні організаційних заходів щодо проведення з’їзду суддів.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Б.Моніча щодо рекомендацій, даних листом МОЗ №01.10-05/35226/2-20 стосовно проведення 8—10 грудня 2020 року чергового ХVІІІ з’їзду суддів, відповідно до ст.133 «Про судоустрій і статус суддів», положення про РСУ, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови РСУ Б.Моніча узяти до відома.

2. Зважаючи на ускладнення ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також відсутність законодавчо визначених механізмів проведення з’їзду суддів дистанційно, перенести черговий ХVІІІ з’їзд суддів на 23—25 лютого 2021 року.

3. Запропонувати МОЗ в особі головного держсанлікаря невідкладно розробити та затвердити протиепідемічні заходи під час організації та проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів на період карантину.

4. Місце проведення чергового ХVІІІ з’їзду суддів визначити додатково з урахуванням отриманих рекомендацій МОЗ.

5. Звернути увагу МОЗ, що в разі, якщо такі рекомендації не будуть дані, РСУ буде вимушена проводити з’їзд суддів без таких рекомендацій, розробивши їх самостійно.

Голова Б.Моніч