Закон і Бізнес


З оригіналом не згідно


№46 (1500) 14.11—20.11.2020
4845

Відсутність на копії свідоцтва певних даних не свідчить про те, що захисник не мав права на подання апеляційної скарги. Такий висновок зробив ВС в постанові №991/4814/20, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Верховний Суд

Іменем України

Постанова

7 жовтня 2020 року                        м.Київ                      справа №991/4814/20

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого — СТОРОЖЕНКА С.О.,
суддів: БОРОДІЯ В.М., ЄРЕМЕЙЧУКА С.В. —

розглянув касаційну скаргу захисника підозрюваного Особи 1 — адвоката Харченка І.Є. на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.06.2020 про повернення його апеляційної скарги.

Зміст оскарженого судового рішення та встановлені судами обставини

Вищий антикорупційний суд ухвалою від 17.06.2020 відмовив у задоволенні клопотання детектива й застосував до Особи 1, Інформація 1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу, запобіжний захід у вигляді застави — 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6095800 грн.

АП ВАКС ухвалою від 22.06.2020 повернула апеляційну скаргу захисника Харченка І.Є. на зазначену ухвалу ВАКС.

Вимоги та узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

У касаційній скарзі захисник Харченко І.Є. стверджує про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу АП ВАКС від 22.06.2020 та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. На обґрунтування своїх доводів зазначає, що апеляційний суд, безпідставно посилаючись на ч.1 ст.399 Кримінального процесуального кодексу, повернув його апеляційну скаргу, оскільки постановлення такого рішення не передбачено на стадії перевірки ухвали слідчого судді. Ця норма закону може бути застосована до апеляційних скарг, поданих на судові рішення, визначені в чч.1, 3 ст.392 КПК, а в разі оскарження судових рішень, передбачених ч.3 ст.392 (ухвали слідчого судді), підлягає застосуванню спеціальна норма — ст.422 КПК. Також зазначає, що апеляційний суд необґрунтовано повернув його скаргу з тих підстав, що до неї не було долучено документи, які підтверджували його повноваження на здійснення захисту підозрюваного Особи 1, інтереси якого він захищав і у ВАКС. Уважає, що цим було порушено його право на справедливий суд і доступ до правосуддя.

Позиції учасників судового провадження

У судовому засіданні захисник підозрюваного Особи 1 адвокат Харченко І.Є. підтримав свою касаційну скаргу.

Прокурору було належним чином повідомлено про час та місце касаційного розгляду матеріалів кримінального провадження за касаційною скаргою адвоката Харченка І.Є., проте в судове засідання він не з’явився, що не перешкоджає розгляду справи. Клопотань про відкладення такого розгляду не надходило <…>.

Мотиви Суду

Як убачається з матеріалів провадження, ВАКС ухвалою від 17.06.2020 відмовив у задоволенні клопотання детектива й застосував до підозрюваного Особи 1 запобіжний захід у вигляді застави.

Не погодившись із зазначеною ухвалою, захисник Харченко І.Є. оскаржив її в апеляційному порядку. Для підтвердження своїх повноважень на здійснення захисту підозрюваного Особи 1 до апеляційної скарги захисник долучив копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордера на надання правової допомоги.

Право особи на апеляційне оскарження спрямоване насамперед на реалізацію гарантованого ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд. Забезпечення такого права є однією з важливих гарантій ухвалення правосудного рішення в кримінальному провадженні.

За змістом ст.24 КПК, кожному гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод, законних інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим кодексом.

У ч.1 ст.396 КПК встановлено: якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього кодексу.

Як передбачено в ч.1 ст.50 КПК, повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю;

2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Також згідно із ч.2 ст.50 КПК встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається.

Наведене узгоджується з висновком, викладеним у постанові об’єднаної палати Касаційного кримінального суду від 18.11.2019 у справі №51-9792кмо18 (справа №648/3629/17).

Повертаючи скаргу Харченка І.Є., апеляційний суд дійшов висновку, що її подано особою, яка не має права її подавати, оскільки до неї не було долучено належно завіреної копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через відсутність на ній напису «Згідно з оригіналом», а також не вказано посади та не поставлено підпису, ініціалів, прізвища особи, яка її завіряє, і дати її завірення.

Однак відсутність на копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю цих даних не свідчить про те, що захисник Харченко І.Є. не мав права на подання апеляційної скарги в інтересах підозрюваного Особи 1. Крім того, Харченко І.Є. здійснював повноваження захисника цього підозрюваного під час розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про застосування запобіжного заходу щодо нього у ВАКС.

Таким чином, ухвалюючи рішення про повернення апеляційної скарги захисника, апеляційний суд не врахував вимог процесуального закону та дійшов неправильного висновку про наявність підстав для її повернення.

Також у ст.392 КПК наведено перелік судових рішень, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, до яких належать й ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим кодексом, порядок перевірки в апеляційному порядку яких визначено спеціальною нормою — ст.422 КПК.

Отже, АП ВАКС допущено істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.438 КПК є підставою для скасування судового рішення та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Тому касаційна скарга захисника підлягає задоволенню, а ухвала суду апеляційної інстанції — скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Під час нового розгляду необхідно врахувати наведене, апеляційний розгляд здійснити відповідно до вимог КПК та постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення.

Керуючись стст.433, 434, 436, 438, 441, 442 КПК, ВС

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу захисника підозрюваного Особи 1 адвоката Харченка І.Є. задовольнити.

Ухвалу АП ВАКС від 22.06.2020 про повернення апеляційної скарги захисника Харченка І.Є. скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.