Закон і Бізнес


Без вини відповідач

Чи може пред’являтися цивільний позов проти страховика або МТСБУ в межах кримінального провадження?


№45 (1499) 07.11—13.11.2020
Олексій ЗЕЛЕНЦОВ, адвокат
6411
6411

Законодавець уважає доцільним спільне вирішення питань кримінальної та цивільно-правової відповідальності в межах кримінального провадження. Проаналізуємо, коли може бути пред’явлено позов проти страховика чи МТСБУ щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, і які особливості розгляду таких вимог.


«З’єднаний процес»

Застосування інституту цивільного позову у сфері кримінального судочинства полягає в одночасному вирішенні додаткового комплексу питань, пов’язаних з установленням, доказуванням та компенсацією шкоди за наслідками вчиненого кримінального правопорушення. При цьому є можливість не вдаватися до окремого цивільного провадження. Інакше кажучи, у кримінальному процесуальному законодавстві втілена ідея «з’єднаного процесу».

Таким чином, розгляд цивільного позову в кримінальному провадженні забезпечує потерпілому — цивільному позивачеві можливість відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди в тому розмірі, який можна було б отримати під час розгляду позову в порядку цивільного судочинства. У такий спосіб зростає ефективність захисту майнових прав та інтересів потерпілих.

Процесуальна форма розгляду цивільно-правового спору не впливає на зміст цивільних матеріальних правовідносин, що є предметом розгляду. Тому цивільний позов у кримінальному судочинстві повинен вирішуватися так само, як би він вирішувався судом у цивільному судочинстві.

Водночас положення ст.128 Кримінального процесуального кодексу обмежують коло відповідачів за цивільним позовом. У рамках кримінального провадження він може бути пред’явлений лише проти фізичної чи юридичної особи, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння саме за законом.

З огляду на наведені положення вимога потерпілого до страховика (зобов’язання якого випливають із положень договору) про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, може бути предметом цивільного позову, заявленого в межах кримінального провадження.

Те саме стосується й Моторного (транспортного) страхового бюро України. Адже обов’язок МТСБУ відшкодувати заподіяну внаслідок ДТП шкоду, а також підстави та порядок його здійснення прямо передбачено в положеннях стст.39—41 та інших нормах закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1.07.2004 №1961-IV.

Попереднє звернення як умова

Виникає запитання: чи є обов’язковою умовою для задоволення в межах кримінального провадження цивільного позову потерпілого проти страховика (МТСБУ) про стягнення завданої шкоди попереднє звернення із заявою про виплату страхового відшкодування в порядку та строки, визначені в ст.35 закону №1961-IV?

Як уже зазначалося, процесуальна форма розгляду спору не змінює його матеріально-правових характеристик. Підстави задоволення вимог про відшкодування шкоди в межах кримінального судочинства не можуть відрізнятися від таких підстав у судочинстві цивільному. Це правило стосується й порядку отримання регламентних виплат від МТСБУ.

Дії осіб у разі настання ДТП, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), передбачені в ст.33 закону. Для страхового відшкодування відповідно до ст.35 закону потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання такого відшкодування, протягом 30 днів з дня повідомлення про ДТП подає страховику (у випадках, передбачених у ст.41 цього закону, — МТСБУ) заяву про страхове відшкодування.

Неподання такої заяви унеможливлює здійснення з боку МТСБУ будь-яких виплат або надання відмови в їх здійсненні. Відповідно, за відсутності такої заяви суд не може констатувати факт порушення прав потерпілої особи з боку МТСБУ, а тому позовні вимоги не підлягатимуть задоволенню.

Альтернативне відшкодування

Як бути, якщо потерпілий не звернувся попередньо до страховика (МТСБУ) про виплату страхового відшкодування? Чи може завдана шкода бути стягнута безпосередньо з обвинуваченого?

Відшкодування шкоди особою, відповідальність якої застрахована за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, можливе за умови, що згідно із цим договором або законом №1961-IV у страховика не виникло обов’язку щодо виплати страхового відшкодування чи коли розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика (постанова Великої палати Верховного Суду від 4.07.2018 у справі №755/18006/15-ц).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.37 закону №1961-IV підставами для відмови в здійсненні страхового відшкодування є неподання заяви про страхове відшкодування впродовж року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння ДТП.

Якщо, наприклад, у кримінальному провадженні потерпілий не подавав до МТСБУ заяви про виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому в ст.35 закону №1961-IV, то він не виконав обов’язкової умови, що забезпечує його право на відшкодування шкоди, завданої в результаті вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачено в ч.1 ст.286 Кримінального кодексу, за рахунок коштів Фонду захисту потерпілих.

За таких обставин завдану шкоду може бути стягнуто безпосередньо з її заподіювача, тобто обвинуваченого. За іншого підходу потерпілий взагалі втратить можливість відшкодування шкоди, завданої йому внаслідок кримінального правопорушення, що суперечитиме положенням гл.9 КПК.