Закон і Бізнес


Залишимося без справедливості?


№45 (1499) 07.11—13.11.2020
13469

Такий обсяг фінансових ресурсів є відмовою держави фінансово забезпечити судову гілку влади на рівні, який би гарантував її незалежність.


РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м.Київ №61

РІШЕННЯ

Про стан фінансового забезпечення судів першої та апеляційної інстанції в 2020 році

На адресу Ради суддів продовжують надходити численні звернення від судів щодо серйозних проблем із матеріальним забезпеченням судочинства особливо щодо поштових відправлень що становить загрозу зупинення судочинства та низького рівня оплати праці працівників апаратів судів.

Останнім часом все більше судів через брак фінансування повідомляють про припинення відправки поштової кореспонденції та справ, а у деяких випадках і припинення відправлення правосуддя взагалі.

Законом «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Державній судовій адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачені бюджетні призначення у сумі 14619,1 млн грн, що лише на 511,9 млн грн, або на 4% більше ніж у 2019 році при запланованому рівні інфляції 6%.

При цьому Міністерством фінансів не було враховано збільшення розміру суддівської винагороди за рахунок збільшення кількості прожиткових мінімумів, що передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», через що для забезпечення виплати суддівської винагороди у повному обсязі ДСАУ при розподілі граничних обсягів видатків довелось суттєво зменшити інші напрямки видатків, такі як фонд оплати праці працівників апаратів судів та інші поточні видатки на забезпечення судочинства.

Також у результаті неузгоджених з ДСАУ поправок, що були внесені Міністерством фінансів та Комітетом Верховної Ради з питань бюджету при підготовці остаточної редакції закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік», було допущено суттєвий дисбаланс між фондом оплати праці та нарахуваннями на нього.

З метою вирішення питання гідного фінансового забезпечення судової системи ДСАУ самостійно та з іншими органами судової влади неодноразово порушувала перед Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів, Комітетом ВР з питань правової політики та Комітетом ВР з питань бюджету питання про неприпустимо низькі показники фінансового забезпечення діяльності судів, органів і установ у системі правосуддя, закладені в державному бюджеті на 2020 рік. 

Як наслідок цього змінами до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» ДСАУ за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» збільшено бюджетні призначення на 1077,7 млн грн. Але це не вирішило питання дефіциту нарахувань на фонд оплати праці та катастрофічного (видатки на 2020 рік порівняно з 2019 роком зменшено у 3 рази) дефіциту видатків споживання на здійснення судочинства.

Бюджетні призначення на придбання необхідних для здійснення судочинства матеріалів та послуг на початок поточного року передбачені в обсязі лише 444,7 млн грн., водночас, як у 2019 році вони становили 1 159,9 млн грн. Враховуючи збільшення обсягу видатків минулого року на індекс приросту розглянутих судових справ (1,038) та індекс інфляції споживчих цін (1,06), мінімальна потреба у зазначених видатках у 2020 році становить 1 276,3 млн грн. Відповідно дефіцит на початок 2020 року становив 831,6 млн грн.

Значний дефіцит видатків за всіма напрямами змусив ДСАУ вдаватися до компромісних дій, наслідком яких стали численні пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету, для того, щоб, в першу чергу, вирішувати найгостріші питання.

За ініціативою ДСАУ, як тимчасовий захід, Мінфіном погоджено перерозподіл бюджетних призначень між видатками на оплату праці та поточними видатками на забезпечення судочинства в обсязі 200,0 млн грн., що дало змогу забезпечити суди матеріалами та послугами не більше, ніж на два місяці і цей термін вже пройшов. На сьогодні за цим напрямком існує дефіцит видатків в обсязі 631,6 млн грн., що не дає змогу забезпечити суди витратними матеріалами та послугами на четвертий квартал поточного року, а також створити необхідні технологічні складські запаси для роботи у першому кварталі наступного року. 

Також для ліквідації дисбалансу між фондом оплати праці та нарахуваннями на нього було здійснено перерозподіл видатків на нарахування на заробітну плату за рахунок видатків на оплату праці у сумі 310,7 млн грн.

Відповідно до останньої інформації, яку суди подають до ДСАУ, фонд суддівської винагороди за жовтень — грудень 2020 року залежно від кількості прийнятих та звільнених за цей період суддів орієнтовно складатиме 1,9 млрд грн. Планові показники на цей період з урахуванням залишку невикористаних відкритих асигнувань та резерву нерозподілених коштів, який був залишений для новопризначених суддів, складають 2,7 млрд грн. Виходячи із наведеного, розрахунковий фонд оплати праці працівників апаратів судів складатиме 0,8 млрд грн. (середній розмір заробітної плати складе 10,6 тис. грн. на місяць).

Проте на рівень оплати праці працівників апарату судів можуть суттєво вплинути виплати компенсацій суддям недоотриманої у період карантину суддівської винагороди в обсязі понад 1,1 млрд грн., що створить вкрай критичну ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам.

Станом на сьогодні за даними ДСАУ в провадженні судів перебуває 851 позовів суддів, 85 з них задоволено. Загальна сума компенсації присудженої за позовами складає 14,2 млн грн., тобто в середньому 166,8 тис. грн. за кожним позовом. У разі задоволення лише наявної кількості позовів сума компенсації складатиме 141,9 млн грн.

Численні звернення до органів виконавчої та законодавчої влади щодо вжиття реальних заходів для належного фінансового забезпечення діяльності місцевих та апеляційних судів залишаються без вирішення.

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. голови ДСАУ Л.Гізатуліної про стан фінансового забезпечення судів першої та апеляційної інстанції у 2020 році, відповідно до ст.133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Президента, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Верховної Ради, Комітету ВР з питань правової політики та Комітету ВР з питань бюджету, народних депутатів, що існуючий на сьогодні обсяг бюджетних призначень судової гілки влади є вкрай незадовільним і ставить під загрозу можливість відправлення правосуддя в Україні.

2. Вважати, що такий обсяг фінансових ресурсів для судової гілки влади є відмовою держави фінансово забезпечити судову гілку влади на тому рівні, який би гарантував її незалежність всупереч Конституції, міжнародним актам та рішенням Європейського суду з прав людини.

3. Вимагати від Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Верховної Ради, Комітету ВР з питань правової політики та Комітету ВР з питань бюджету, народних депутатів негайно розглянути питання щодо збільшення видатків ДСАУ на забезпечення здійснення правосуддя судами першої та апеляційної інстанцій у необхідному обсязі.

4. Поінформувати міжнародні програми та проекти метою яких є зокрема надання підтримки судовій владі, Уряду, парламенту, адвокатській спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, у боротьбі з корупцією та підтримки реформи сектору юстиції та правосуддя про незадовільний обсяг бюджетних призначень судової гілки влади, що ставить під загрозу можливість відправлення правосуддя в Україні.

Голова Б.Моніч