Закон і Бізнес


Пред’явіть документи!

Як адвокатові підтвердити свої повноваження на представництво


№43 (1497) 24.10—30.10.2020
Олена ДОВІДНА
4170

Часто до касаційної інстанції доходять спори, що стосуються порядку підтвердження адвокатом свого статусу та повноважень. Бо інколи виявляється, що для цього недостатньо ордера, а в інших випадках проходить проста довіреність.


Ордер як самостійний документ

Як повідомила прес-служба Верховного Суду, під час освітнього заходу для правників суддя Великої палати ВС Дмитро Гудима проаналізував висновки Суду щодо підтвердження повноважень адвоката в господарському, цивільному й адміністративному судочинстві.

Він звернув увагу на випадки, коли підставою для повернення касаційної скарги стало те, що представник не підтвердив статусу адвоката. Таке відбувалося й тоді, коли він навіть надав ордер (ухвала Касаційного адміністративного суду від 16.04.2019 у справі №360/3690/18).

Як зауважив Д.Гудима, наявність статусу можна підтвердити свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю або посвідченням адвоката України (ухвали Касаційного господарського суду від 1.03.2018 у справі №910/3483/17 та КАС від 15.01.2019 у справі №826/17702/17).

Причому якщо пред’явлені такі документи, то незазначення даних про особу в ЄРАУ не може розцінюватись як відсутність у неї статусу адвоката (постанови КГС від 26.09.2019 у справі №910/3845/19, КАС від 6.07.2019 у справі №855/229/19 та Касаційного цивільного суду від 21.10.2019 у справі №757/21384/19-ц).

Також Д.Гудима зупинився на аналізі практики ВС щодо ордера, довіреності та договору про надання правової допомоги. Зокрема, суддя нагадав, що ордер може бути оформлений лише на підставі вже укладеного договору та є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правову допомогу, його копії або витягу разом з ордером законодавство не вимагає (постанова ВП ВС від 5.12.2018 у справі №П/9901/736/18).

Оформляючи ордер, варто пам’ятати, що в ньому слід зазначати назву конкретного органу, для подання до якого він призначений, зокрема назву суду (див., наприклад, постанову ВП ВС від 3.07.2019 у справі №9901/939/18).

До того ж ВП в постанові від 1.07.2020 у справі №320/5420/18 усунула відмінності в практиці застосування норм права щодо підтвердження повноважень адвоката як представника в суді копією ордера. Палата зазначила, що повноваження адвоката як представника можна підтвердити оригіналом ордера або довіреності, а також їх копіями, засвідченими у визначеному законом порядку. Причому, оскільки адвокат має право посвідчувати копії документів у справах, які веде, він може посвідчити йц копію ордера, яку подає до суду.

Утім, цей висновок стосується процесуального закону у зв’язку з приписами закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №36, і не стосується приписів Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням РАУ від 12.04.2019 №41.

А от помилка в даті договору про надання правової допомоги не може бути підставою для закриття касаційного провадження. Адже цей факт не впливає на дійсність ордера та не позбавляє адвоката права підписувати касаційну скаргу (постанова КЦС від 30.07.2020 у справі №299/1523/16-ц).

Довіреність та її копії

Суддя зосередив увагу також на висновках ВС стосовно представництва адвокатом інтересів клієнта за довіреністю. Одним із запитань було те, чи потрібно зазначати в довіреності, що представник є адвокатом. КГС у постанові від 24.04.2018 у справі №914/2414/17 відповів на нього ствердно.

Проте об’єднана палата КГС наголосила, що законодавство України не вимагає зазначення в довіреності, виданій на ім’я фізичної особи, того, що представник є адвокатом. Головне, аби ця особа мала статус адвоката й отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Довіреність же визначає лише межі наданих представникові прав і перелік дій, які він може вчиняти для виконання доручення (постанова від 12.10.2018 у справі №908/1101/17).

Стосовно подання копії довіреності, то, якщо така копія не засвідчена в установленому законом порядку, вона не може бути оцінена судом як документ, що посвідчує повноваження на представництво (ухвала КАС від 19.09.2018 у справі № 826/25365/15).

Суддя також звернув увагу на постанову КГС від 21.06.2018 у справі №910/23196/17. У ній зроблено висновок, що подання апеляційної скарги особою, яка не є адвокатом, не є підставою для закриття апеляційного провадження, якщо в судове засідання від імені скаржника з’явився адвокат.

Наостанок суддя згадав постанову ВП ВС від 6.11.2019 у справі №817/66/16, яка стосувалася дисциплінарної відповідальності адвоката, зокрема виконання обов’язку укладати з клієнтом договір про надання правової допомоги. Палата зазначила, що надання такої допомоги без укладення договору в письмовій формі, зокрема тільки на підставі довіреності, не допускається, крім випадків, передбачених у законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Поки адвокатська діяльність не припинена, укладення такого договору слід уважати передбаченим законом професійним обов’язком.