Закон і Бізнес


Божий промисел чи плагіат?

Технічні тонкощі та авторські задуми, які не вдасться зареєструвати як ПЗ


Такі парасольки нечасто зустрінеш на українських вулицях саме через американський патент, наслідком якого є висока ціна на виріб.

№42 (1496) 17.10—23.10.2020
Ігор НОВИКОВ
2434

Експерти розкрили теоретичні та практичні аспекти змін законодавства щодо охороноздатності промислових зразків. Спори з питань інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу стають актуальними і для України.


Пошуки відмінностей

Комітет з інтелектуальної власності Асоціації правників України присвятив своє засідання обговоренню новацій закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 №815-IX. Ним повністю змінюються підходи до охорони та патентоздатності промислових зразків, зокрема скасовується видача патентів.

Патентний повірений Катерина Сопова, керівник практики ІВ юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери» Іларіон Томаров та науковий співробітник університету в м.Аліканте (Іспанія) Анастасія Кириленко проаналізували, чим запропоновані законодавчі зміни відрізняються від реального стану речей у цій сфері. Адже відповідний законопроект (№2258) був унесений у рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Так, промислові зразки відтепер не можуть одержати правову охорону в разі, якщо результат, застосований у виробі, є невидимим під час його звичайного використання або якщо ознаки зовнішнього вигляду виробу зумовлені виключно його технічними функціями. А для визначення обсягу правої охорони ПЗ береться до уваги ступінь свободи автора під час його створення. При цьому ПЗ відповідає умовам охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер. Новим промисловий зразок визнається, якщо жоден ідентичний ПЗ не доведено до загального відома до дати подання заявки або до дати, на яку ПЗ вперше доведений до загального відома.

Яким же чином можна довести промисловий зразок до загального відома? Шляхом його опублікування (якщо ПЗ не зареєстровано) або опублікування в результаті державної реєстрації чи з інших підстав (якщо ПЗ є зареєстрованим). Доведенням до загального відома вважається й експонування промислового зразка на виставці, а також використання ПЗ в торгівлі чи його оприлюднення в інший спосіб.

Але важливо, що не вважається доведеним до загального відома ПЗ, розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

Що має значення?

Водночас у країнах ЄС існує своя практика щодо доведення ПЗ до загального відома, зазначила К.Сопова. Відповідно, коли виникає спір між заявником на реєстрацію та власником ПЗ, мають вирішальне значення такі обставини, як: місце розкриття; кількість людей, які мали доступ до події; можливість знати про таку подію, кола, що спеціалізуються у відповідній галузі.

Що ж це за «кола, що спеціалізуються у відповідній галузі»? Даний термін не обмежується особами, які беруть участь у створенні ПЗ та розробленні або виробництві продукції на їх основі. Законодавство не встановлює жодних обмежень характеру діяльності фізичних або юридичних осіб, які можуть розглядатись як такі, що входять до складу «кіл». Зокрема, до них можуть також уходити торговці.

Щодо місця розкриття, то тут презумпція розкриття застосовується незалежно від того, де відбувалися події. Питання про те, чи можуть події розголошення поза межами ЄС бути відомими людям, які входять до складу цих кіл, є питанням факту. Відповідь повинна оцінюватися на основі конкретних обставин кожної окремої справи.

Питання щодо кількості осіб вирішується таким чином. Має значення, чи була в тих кіл можливість доступу до ПЗ незалежно від того, скільки людей дійсно скористалося нею.

І нарешті, що ж розуміється під «можливістю знати про подію»? Тут факт доводиться методом від протилежного: ПЗ не повинен уважатися відомим у ході звичайної діяльності, якщо кола, які спеціалізуються у відповідному секторі, можуть дізнатися про нього лише випадково.

Спори про авторство

Що означає «можливість знати про подію»? Вирішальною в цьому питанні є практика розв’язання спорів щодо правової охорони.

Наприклад, між власником американського патенту від 1996 року та європейськими винахідниками, які у 2015-му вирішили отримати охорону на аналогічний ПЗ, виник спір щодо особливого дизайну парасольки. Унікальність останньої не тільки зовнішня, бо сегменти її основної частини розміщені нерівномірно, як зазвичай, а зі зміщенням «даху» на одну зі сторін. Це дозволяє дощу скрапувати не на одяг, а значно далі від центру осі.

Апеляційна палата дійшла висновку, що попередній патент міг бути достатньо відомим колам, що спеціалізуються в цьому секторі в межах ЄС. По-перше, сайт та реєстр USPTO (на якому був зареєстрований патент від 1996 року) доступний безкоштовно. По-друге, промислові зразки в США відомі як «патенти на дизайн». По-третє, було б нерозумно з боку цих кіл не перевіряти, чи вже існує даний рівень техніки в американському реєстрі, який є одним з найважливіших реєстрів прав інтелектуальної власності у світі. Нарешті, той факт, що США є найважливішим торговим партнером ЄС, робить малоймовірним те, що кола, які спеціалізуються на цьому секторі, не звертаються до реєстру USPTO.

А от спір через схожі пакети для молока базувався саме на «технічних функціях». Через це авторство нікому не дісталося. Відповідно до експертного висновку продуктом зареєстрованого ПЗ є упаковка з картону. Її технічна функція полягає у використанні для харчових продуктів. Для того щоб виконати свою функцію, (плоский) картон повинен складатись у 3D-контейнер, а коли останній призначений для переробки, — складатися назад у картон. Отже, можливість складання є частиною технічної функції (використання) продукту зареєстрованого ПЗ. А тому дизайнер такої упаковки не має жодної свободи щодо ліній складання. Адже здатність трансформувати картон у контейнер і назад залежить від форми й положення ліній складання. Із цієї причини лінії складання заявленого ПЗ є ознаками, зумовленими виключно технічними функціями продукту. Отже, вони не будуть ураховуватися при оцінці новизни та індивідуального характери зареєстрованого ПЗ.

Неодмінно мав виникнути й спір щодо «кроксів», які активно «плагіатять» китайські виробники, приваблюючи покупців низькими порівняно зі взуттям марки Crocs цінами. У висновку зазначено, що обидва ПЗ стосуються взуття, що має форму сабо з одним ремінцем, який закріплює черевик на нозі. Черевики однакові з погляду форми та пропорцій, а також форми й розташування прямокутних отворів на верхній частині та на боках черевиків. Відмінність — різні логотипи на ремінці. Проте проста заміна одного слова на інше в овалі, що розташований у тій самій частині ремінця й має незначний розмір і характер, не є новизною. Тож промислові зразки визнали ідентичними.

Історії відомо безліч винаходів у різних точках землі, зроблених в один і той самий час. Виглядає це не інакше як Божий промисел. Однак у наше століття маркетингу радіти однодумцям з інших країн не доводиться. Зазвичай усе вже було вигадано до нас, а замість патенту можна отримати лише звинувачення в плагіаті…