Закон і Бізнес


В яких випадках допускається перенесення відпустки — роз'яснення Омбудсмана


13.10.2020 11:35
1650

Щорічну відпустку допускається переносити як на прохання працівника, так і за ініціативою роботодавця. При чому перенесення щорічної відпустки на вимогу роботодавця вважається винятком із загальних правил.


Про це йдеться в роз’ясненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомляє «Закон і Бізнес».

На вимогу працівника щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період у разі:

порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком із загальних правил. В такому випадку, щорічна відпустка може бути перенесена на інший період:

тільки за письмовою згодою працівника;

за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);

у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації;

за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році;

основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.

 У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період. При цьому, щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, а невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Закон і Бізнес