Закон і Бізнес


Якість — у фаворі

«Кожен процесуальний документ, який виходить з рук суддів, повинен бути досконалим»


№7 (1097) 16.02—22.02.2013
1931

Протягом січня цього року в усіх місцевих загальних судах автономії проведені загальні збори суддів, на яких підбивалися підсумки роботи за минулий рік. У цей період представники Апеляційного суду Автономної Республіки Крим відвідали збори у 24 судах, на 12 з них побували голова установи Валерій Чорнобук та його заступники Валерій Сіротюк і Андрій Мазниця.


Загалом на зборах суддів місцевих судів обговорено нагальні питання роботи та підбито підсумки за всіма напрямами діяльності протягом минулого року. Керівники судів виступили з доповідями щодо якості здійснення правосуддя, а також порівняли статистичні дані роботи очолюваних ними установ за минулий та попередні роки. Своєю чергою судді-куратори з апеляційної інстанції проаналізували причини скасування рішень, а також звернули увагу колег на особливості процесуального законодавства.

Під час надання методичної допомоги були виявлені й певні недоліки. Над їх усуненням працювали судді як місцевих, так і апеляційного судів. «Загалом у тих судах, де особисто я побував, — хороші загальні показники якості здійснення правосуддя», — відзначив В.Сіротюк. Проте, за його словами, «на жаль, існують випадки зниження порівняно з минулим роком загальних показників окремими суддями. У зв’язку з чим на зборах суддів було акцентовано увагу на тому, що пріоритетним завданням залишається покращення якості розгляду справ. Адже кожен процесуальний документ, який виходить з рук суддів, повинен бути досконалим і відповідати всім вимогам, визначеним законодавством України».

Загалом керівництво суду апеляційної інстанції відзначило позитивну тенденцію до підвищення якості здійснення правосуддя в автономії. Зокрема, покращився показник додержання розумних строків. За минулий рік 2/3 справ було розглянуто в передбачені законодавством терміни. «Ми спостерігаємо позитивні тенденції щодо дотримання строків розгляду справ та якості здійснення правосуддя», —констатував А.Мазниця.

Серед чинників, які уможливили досягнення такого результату, він назвав «постійний контроль за додержанням строків, який запроваджено керівництвом апеляційного суду із середини минулого року, а також надання методичної допомоги на місцях не лише кураторами, а й керівництвом апеляційного суду». Разом з тим заступник голови Апеляційного суду АРК запевнив: «Ми не зупинятимемося на досягнутому, наше наступне завдання полягає в роботі над підвищенням якості здійснення правосуддя».

Взагалі наданню методичної допомоги судам нижчого рівня приділяється велика увага. Судді-куратори систематично виїжджають до місцевих судів задля покращення організації їхньої діяльності. Раз на місяць із цією ж метою суди першої інстанції відвідують голова апеляційного суду та його заступники. Такі візити уможливлюють підвищення рівня професійної підготовки суддів, вчасне планування заходів щодо надання конкретної методичної допомоги в застосуванні матеріального та процесуального законодавства.

Задля покращення показників якості роботи започатковано практику моніторингу розгляду цивільних справ суддями першої інстанції за останні 2—3 роки, аби, за потреби, організувати допомогу кураторами з апеляційної інстанції. Зокрема, В.Сіротюк запропонував виготовити збірник, куди б увійшли всі скасовані рішення судів першої інстанції, для аналізу помилок та уникнення їх у майбутньому. Подібна практика вже запроваджена в апеляційному суді.

Крім того, продовжується практика надання методичної допомоги у вивченні концептуальних положень нового Кримінального процесуального кодексу. Щонайменше раз на 2 тижні проводяться семінари та робочі наради, на яких обговорюються актуальні питання та формується єдина практика застосування норм КПК. До участі в таких заходах запрошуються судді, представники прокуратури й підрозділів МВС, науковці та провідні спеціалісти в галузі права.

«Донедавна такої посади, як слідчий суддя, взагалі не було, а тому відсутня будь-яка практика та централізовані методичні рекомендації, — зауважив А.Мазниця. — Інший важливий момент у роботі слідчих суддів полягає в тому, що розгляд більшості питань, які ними вирішуються, закінчується максимум у суді апеляційної інстанції, а значна частина процесуальних рішень не оскаржується взагалі. Тому важливо напрацювати єдину практику застосування норм КПК. Саме в цьому напрямі й працює Апеляційний суд АР Крим», — розповів він.

Наразі закінчився тільки перший етап узагальнення роботи за минулий рік. Згодом аналогічний аналіз проведуть судові палати. А наприкінці лютого заплановано провести захід, присвячений підбиттю підсумків діяль­ності за рік та окресленню плану дій на майбутнє.

Як свідчить практика, ефективність роботи суду апеляційної інстанції залежить безпосередньо від реалізації обов’язків, зокрема в частині надання методичної допомоги в застосуванні законодавства, та обов’язків суддів місцевих судів щодо своєчасного, справедливого та безстороннього розгляду справ відповідно до закону із дотриманням засад і правил судочинства. Тому керівництво та колектив місцевих та апеляційного судів автономії докладають максимум зусиль, аби підвищувати свій професійний рівень задля покращення ефективності роботи.