Закон і Бізнес


У 7ААС розповіли про повноваження зборів суддів


17.08.2020 17:36
2194

Збори суддів як орган суддівського самоврядування займаються вирішенням великого обсягу питань діяльності суду та регулюють його роботу в цілому.


Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі 7ААС, організація роботи судових установ чітко регламентована законодавцем. Зокрема, у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що самоврядування в судах здійснюється самостійним колективним вирішенням питань суддями та є однією з гарантій забезпечення їхньої незалежності. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної роботи служителів Феміди, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень взаємодії з кадрами у системі судів.

Законодавство визначає, що організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, Рада суддів України та з’їзд суддів України. Але саме збори суддів є локальним самоврядним органом у кожному суді.

Які ж питання обговорюють судді на зборах та якою є доля прийнятих зборами суддів рішень – йтиметься у цьому матеріалі.

Збори суддів є зібранням суддів окремого суду, на якому обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. Збори суддів можуть бути скликані головою суду за власною ініціативою або на вимогу не менше двох третин від загальної кількості суддів суду. Засідання зборів відбуваються за потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

 На зборах судді обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду.  До кола цих питань належать:

- організаційне забезпечення судів та діяльності суддів;

- соціальний захист суддів та їхніх сімей;

- інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.

За наслідками обговорень збори суддів приймають рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників апарату суду.

Також на зборах суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти пропозиції щодо її вдосконалення. Збори суддів місцевого, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду можуть вносити пропозиції і на розгляд Верховного Суду. Крім того, збори можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції протягом п’ятнадцяти днів і дати відповідь по суті.

Збори суддів можуть своїм рішенням визначити спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ та рівень навантаження на суддів з урахуванням виконання ними адміністративних чи інших обов’язків.

Також збори суддів можуть ухвалити рішення, яким внести подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді.

Щопівроку збори суддів заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, та керівника апарату суду. Це дає змогу ознайомитись з результатами діяльності установи.

Ще однією важливою місією зборів суддів є обрання делегатів на з’їзд суддів України, що відбувається за процедурою таємного голосування (крім місцевих загальних судів).

Збори суддів обов’язково мають бути повноважними, тобто рішення мають бути прийняті за наявності кворуму: не менше двох третин від загальної кількості суддів відповідного суду. Рішення приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладено на голову суду або його заступника.

Уся документація, що стосується проведених зборів (рішення та протоколи), має бути належним чином оформлена та внесена у систему електронного документообігу, а паперові варіанти рішень зборів суддів –  підшиті та передані на безстрокове зберігання в архів.

Закон і Бізнес