Закон і Бізнес


Вибити з перегонів

За яких умов може бути скасована реєстрація партії


№33-34 (1487-1488) 15.08—24.08.2020
1707

Вільні вибори — це гарантія, яку має забезпечити держава. У Страсбурзі вважають, що звинувачення в незаконному фінансуванні партії повинне ґрунтуватися на належних доказах, а не політичних мотивах.


Політика ніколи не буває спокійною ні в нас, ні в сусідів, тому Європейський суд з прав людини у рішенні від 4.08.2020 у справі «Political party «Patria» and others v. Moldova» знову зіткнувся з питанням про порушення ст.3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Політична партія молдовського бізнесмена Ренато Усатого була знята з виборчих перегонів за 3 дні до голосування.

Уряд обґрунтовував зняття партії з виборів використанням Р.Усатим у передвиборчій компанії €800 тис., які він увіз на територію Молдови з Російської Федерації. А такі дії грубо порушують виборче законодавство країни.

Бізнесмен усі закиди держави відкидав, позаяк норми, на які посилалася влада, стосуються коштів іноземців, а заявник є громадянином Молдови. Також партія надала всі звіти та чеки, що підтверджували законність фінансування.

В ЄСПЛ зазначили: дискваліфікація партії ґрунтувалася на звинуваченні у використанні коштів іноземного походження в передвиборчій компанії Р.Усатого. У той же час ніяких доказів щодо таких дій уряд не надав.

Відштовхуючись від аргументів сторін, у Страсбурзі дійшли висновку, що скасування реєстрації партії є втручанням як у права партії, так і в права заявників. Рішення про дискваліфікацію мало політичний, а не правовий характер. Тому в ЄСПЛ уважають, що втручання у виборчі права заявника не відповідало стандартам, передбаченим у ст.3 Першого протоколу.