Закон і Бізнес


Недійсний подарунок


№32 (1486) 08.08—14.08.2020
ІГОР НОВІКОВ
5829

Якщо об’єкт належить на праві спільної сумісної власності кільком особам, то право власності кожного з них поширюється на весь об’єкт. Отже, передати у власність можна лише весь об’єкт, а не свою частку.


У справі №430/1281/14-ц суд першої інстанції визнав недійсними договори дарування будинку з надвірними спорудами та магазину з літнім майданчиком, оскільки оспорювані правочини здійснені чоловіком без нотаріально посвідченої згоди дружини.

Справу було передано на розгляд об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, аби з’ясувати: співвласник майна має переважне право на його купівлю (ст.362 Цивільного кодексу) в разі укладення договору дарування чи тільки при купівлі-продажу майна? Такий договір визнається недійсним у цілому чи лише в частині дарування 1/2 спільного сумісного майна.

Залишаючи без змін судові рішення, ОП КЦС визнала обґрунтованим висновок судів, що спірне майно є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя незалежно від того, що воно було оформлене на одного з членів подружжя — дарувальника.

Відповідно до ч.2 ст.369 ЦК розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо іншого не встановлено законом. При цьому розірвання шлюбу не тягне за собою зміни правового статусу майна. Воно залишається спільною сумісною власністю.

Отже, при розгляді спорів про відчуження одним із подружжя спільного майна без згоди другого слід передусім визначитися з об’єктом, тобто з тим, що відчужується. Предмет правочину є об’єктом, а не його частиною.

Відчуження спільного майна відбувається за згодою співвласників, а відчуження частки — лише за її наявності (після зміни правового режиму спільного майна подружжя зі спільної сумісної на спільну часткову). У такому разі співвласник управі самостійно розпорядитися своєю часткою, але з додержанням вимог ст.362 ЦК про переважне право купівлі частки (якщо відчуження останньої відбувається на підставі договору купівлі-продажу).

Тому договір дарування спільного сумісного майна, укладений без згоди другого з подружжя, є недійсним у цілому.