Закон і Бізнес


КС визнав неконституційними деякі положення щодо управління об’єктами державної власності


24.07.2020 12:54
1663

Автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з держчасткою порушує право приватної власності.


Такого висновку дійшов Перший сенат Конституційного Суду, ухваливши рішення у справі за конституційною скаргою АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аванпост», передає «ЗіБ».

Цим Рішенням Суд визнав неконституційним абзац восьмий частини п’ятої статті 11 ЗУ «Про управління об’єктами державної власності», стверджуючи, що оспорювані положення Закону порушують гарантоване Конституцією право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також порушують право приватної власності.

Передбачений абзацом восьмим частини п’ятої статті 11 Закону механізм «який полягає в обов’язковому спрямуванні частини чистого прибутку до державного бюджету без волевиявлення учасників господарської організації, обмежує їх корпоративні права, зокрема таку складову, як правомочність на участь в управлінні господарською організацією», — наголошується у Рішенні.

КС вважає, що вказане нормативне регулювання є дискримінаційним. Таке нормативне регулювання, на переконання Суду, не узгоджується з умовами, які уможливлюють втручання держави у право власності, зокрема із дотриманням засад справедливості, пропорційності.

Закон і Бізнес