Закон і Бізнес


Право на переклад


№28 (1482) 11.07—17.07.2020
1802

У збірці матеріалів науково-практичного семінару «Напрями реформування кримінальної юстиції в Україні» опубліковано тези наукового радника Barristers Ірини Гловюк.


Темою наукового дослідження стали питання реалізації права підозрюваного, обвинуваченого на переклад. І.Гловюк дійшла висновків, що для забезпечення більш повної реалізації цього права ч.4 ст.29 Кримінального процесуального кодексу слід доповнити нормою про обов’язковість вручення у письмовому перекладі деяких процесуальних документів. Зокрема, повідомлення про підозру, клопотання про обрання, зміну, в тому числі про скасування, продовження строку запобіжного заходу, ухвали слідчого судді про застосування, скасування, зміну чи продовження запобіжного заходу, а також обвинувального акта.

Водночас, на думку І.Гловюк, ч.4 ст.376 КПК має бути змінена шляхом установлення обов’язку перекласти зміст резолютивної частини судового рішення та закріплення строку вручення копії вироку рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він володіє.