Закон і Бізнес


Інститут примусу


№25 (1479) 20.06—26.06.2020
1360

У журналі «Порівняльно-аналітичне право» опублікована стаття доктора юридичних наук, професора, адвоката, наукового радника Barristers Ірини Гловюк, написана у співавторстві з іншими науковцями.


Тема наукової праці — «Застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні України в контексті практики Європейського суду з прав людини».

Стаття присвячена дослідженню застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні,яке здійснюється у формах: примусового залучення особи для проведення психіатричної експертизи; поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку; стаціонарної психіатричної експертизи; примусових заходів медичного характеру.

Під час вирішення цього питання, вважає І.Гловюк, мають бути дотримані вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, витлумачені Європейським судом з прав людини.

Також наголошується, що ст.508 Кримінального процесуального кодексу потребує доповнень щодо дій слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у випадках, якщо стан особи є таким, що їй неможливо вручити клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, а також коли стан здоров’я особи є таким, що унеможливлює її участь у розгляді клопотання. Для вдосконалення нормативної регламентації примусового залучення особи до проведення медичної або психіатричної експертизи за ч.3 ст.242 КПК варто передбачити, які питання будуть вирішуватись за допомогою ухвали слідчого судді, а які — ухвалою суду.

Автори статті також дійшли висновку, що у ст.509 КПК треба закріпити спеціальні норми, які б регламентували дії слідчого судді у разі неявки для розгляду клопотання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи.