Закон і Бізнес


Про застосування позовної давності


№23-24 (1477-1478) 13.06—19.06.2020
9927

Відмова в задоволенні позову у зв’язку зі спливом позовної давності без встановлення порушення права або охоронюваного законом інтересу позивача не відповідає вимогам закону.


Касаційний цивільний суд, переглядаючи рішення у справі №753/19886/16-ц, звернув увагу, що згідно із чч.3, 4 ст.267 ЦК позовна давність застосовується лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення. Сплив позовної давності  є підставою для відмови в позові.

Однак, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з’ясувати та зазначити у рішенні, чи було порушене право, за захистом якого звернувся позивач. Якщо це право порушене не було, суд відмовляє у позові через необґрунтованість останнього.

І тільки якщо буде встановлено, що право позивача дійсно порушене, але позовна давність за відповідними вимогами спливла, про що заявила інша сторона у спорі, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності. Причому — лише у разі відсутності визнаних судом поважними причин її пропуску, про які повідомив позивач.