Закон і Бізнес


Про видачу квитанції клієнту


№23-24 (1477-1478) 13.06—19.06.2020
13076

Адвокат може видати клієнту на його вимогу складений у довільній формі документ (квитанцію, довідку тощо), який підтверджуватиме факт отримання коштів від клієнта.


На це звернув увагу Касаційний адміністративний суд, не погодившись із позицією апеляційної інстанції у справі №727/4597/19.

В ній позивач на підтвердження витрат на правову допомогу подав, серед іншого, підписану адвокатом квитанцію, на якій проставлено печатку адвоката. Апеляційний суд указав, що прибутковий касовий ордер має право виписувати виключно особа, яка отримала готівку за наслідком касової операції. Й оскільки позивач не надав доказів, що його адвокат має касу і веде касову книгу, останній не може самостійно виписувати квитанцію чи касовий ордер про отримання коштів.

КАС зауважив, що законодавством не встановлено відповідних вимог до розрахункового документа, який повинен надати адвокат при сплаті клієнтом послуг, а також не встановлено форму такого документа. Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення про форму та зміст розрахункових документів та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні не визначають порядок проведення розрахунків між адвокатом та клієнтом за готівку. Адже не поширюються на осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.