Закон і Бізнес


Українська валютна лібералізація в дії


№23-24 (1477-1478) 13.06—19.06.2020
Дмитро САВЧУК, асоційований партнер ЮФ «Лавринович та Партнери»
4691
4691

У минулому році сталася важлива події у сфері валютного регулювання України, з 07.02.2019 введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції», скасовано морально застарілі Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю« та Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».


Закон про валюту визначає свободу здійснення валютних операцій як основний принцип валютного регулювання. Розглянемо нижче, у яких саме сферах валютного регулювання відбулися зміни.

Порядок здійснення розрахунків

Згідно із Законом про валюту усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, за винятком окремих видів операцій.

В результаті валютної лібералізації значно спростилися розрахунки при веденні зовнішньоекономічної діяльності. Так, вдвічі збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами — до 365 днів. Скасовано обов'язковий продаж валютних надходжень бізнесом та валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн. (400 тис. грн. з 28.04.2020). Більше немає санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами. Також скасовано подвійний контроль за операціями з експорту продукції — валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію.

Ліцензування

Закон про валюту скасував вимогу щодо отримання індивідуальних та генеральних ліцензій НБУ на здійснення валютних операцій. Банки здійснюють валютні операції на підставі банківської ліцензії. Небанківські фінансові установи мають право отримати ліцензію НБУ на наступні валютні операції:

Натомість, замість індивідуальних ліцензій юридичним та фізичним особам на здійснення валютних операцій, наприклад, для здійснення інвестицій за кордон, запроваджена система е-лімітів (2 млн. євро на рік для юридичних осіб та 100 тис. євро на рік для фізичних осіб).

Зовнішні запозичення

Закон про валюту скасовує процедуру реєстрації зовнішніх запозичень. Тепер резидент-позичальник, що не є банком, звертається до обраного ним банку щодо намірів використовувати рахунок для грошових розрахунків за кредитним договором та надає всі документи/інформацію про договір. Така інформація повинна бути надана до фактичного проведення валютної операції.

Банк протягом 5 робочих днів після дати подання такої інформації (але не пізніше дня проведення першої валютної операції) повідомляє НБУ про відповідний договір. Така інформація вноситься до АС НБУ «Кредитні договори з нерезидентами» в електронній формі без жодних зобов'язань будь-якого характеру. Банк має доступ до цієї системи, що дозволяє йому відслідковувати статус взяття на облік договору НБУ і повідомляє резидента-позичальника про внесення відповідної інформації до АС.

Також більше не діє обмеження на дострокове погашення позик від нерезидентів.

Лібералізація руху капіталу

Після набрання чинності Законом про валюту збільшено ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб — з 15 до 150 тис. грн. на рік (400 тис. грн. з 28.04.2020).

Крім того, НБУ остаточно скасував ліміт на репатріацію дивідендів за кордон та обмеження на репатріацію коштів, отриманих іноземними інвесторами у результаті продажу цінних паперів і корпоративних прав, зменшення статутного капіталу юридичної особи та виходу з господарського товариства.

Заходи захисту

Разом із зазначеними вище послабленнями у валютному регулювання, Закон про валюту надає НБУ можливість запроваджувати заходи захисту за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/ або фінансової системи.

Так, НБУ має право запроваджувати такі заходи захисту як обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті та встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Заходи захисту можуть бути запроваджені на строк не більше 6 місяців, а строк дії попередніх заходів захисту може бути продовжений на строк не більше 6 місяців. При цьому, загальний строк дії заходів захисту не має перевищувати 18 місяців протягом 24-місячного періоду.

Наразі заходи захисту визначені в Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, що затверджено постановою НБУ від 02.01.2019 № 5.

Є надія, що якщо стан банківської системи та платіжного балансу України будуть залишатися стабільними, НБУ і надалі лібералізуватиме систему валютного регулювання.