Закон і Бізнес


Епідемія безгрошів᾽я

Чи звільняє сертифікат ТПП про форс-мажор від сплати податків


№18 (1472) 09.05—15.05.2020
Марина ЛІБЕРМАН
3919

З огляду на обмеження господарської діяльності через «антикоронавірусні» заходи бізнес активно звертається до Торгово-промислової палати для засвідчення форс-мажору. Проте чи допоможе це уникнути відповідальності за податкові правопорушення?


Факт без визначення

З моменту введення карантину підприємці почали звертатися до ТПП по консультації та для підтвердження форс-мажору. Утім, обставини непереборної сили, навіть підтверджені належним чином, не звільняють від відповідальності за порушення податкового законодавства.

За даним ТПП, з початку введення карантину на території України, до ТПП було подано близько 10000 звернень, щодо отримання консультацій та документального підтвердження для можливого звільнення від виконання умов договору і зобов᾽язань згідно із законодавчими й іншими правовими актами. У 75% підприємців форс-мажор виник у зв᾽язку з уведенням карантину, у результаті чого багато сфер мали припинити свою діяльність. Разом з тим ТПП видала лише близько 600 сертифікатів, які підтвердили факт форс-мажору, спричиненого обмеженнями.

Для українського бізнесу нештатні ситуації вже давно не новина. Хоч і досі існує ряд обставин, на які необхідно звертати увагу. Поради щодо використання форс-мажорних обставин під час взаємодії з державними та податковими органами розглядалися на вебінарі, організованому Національною асоціацією адвокатів України. Тож чи вдасться не наразитися на штрафні санкції за податкові правопорушення, зважаючи на карантин?

Першою проблемою, з якою стикається бізнес, є відсутність належного пояснення, що таке форс-мажор. Адже Цивільний кодекс про нього не згадує, так само як і Господарський. Визначення можна знайти в законі «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2.12.97 №71/97-ВР. Водночас там немає жодного слова про карантин. 17 березня 2020 року Верховна Рада доповнила перелік обставин, які можуть уважатися форс-мажором, до них додано карантин, запроваджений Кабінетом Міністрів.

Одначе навіть із такими поправками сам факт карантину ні від чого не звільняє. Особливо тоді, коли йдеться про податки. Крім того, пообіцявши бізнесу податкові канікули, парламентарі раптом одумались і змінили умови. Тож перше, що необхідно пам᾽ятати, — під час карантину існували норми, які суперечили одна одній. Звісно, для митарів це недостатній аргумент, але суд, швидше за все, дослухається.

Умовне звільнення

Найбільш поширеною практикою використання факту форс-мажору є договірні та контрактні відносини. Що ж до стосунків із податковою, то тут думки розходяться. З одного боку, в Україні вже існує напрацьований механізм розгляду спорів із фіскалами, зважаючи на обставини непереборної сили. З другого — правники впевнені, що карантин жодним чином не заважає вчасно сплачувати податки та звітувати.

Так, за наявності офіційного звернення заявника, який не може вчасно виконати свої зобов᾽язання через форс-мажорні обставини, у тому числі карантин, ТПП видає сертифікат, що засвідчує форс-мажор. Важливо розуміти, що тільки наявність події форс-мажору автоматично не звільняє сторону від відповідальності. Необхідно ще довести, що вона не могла уникнути наслідків форс-мажору.

Наступним важливим пазлом є те, що не кожен документ, виданий ТПП, буде вважатися належним доказом. Зокрема, такими не є висновки. Єдиним належним доказом, що підтверджує настання обставин непереборної сили як підстави звільнення від відповідальності, є сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Також Верховний Суд зауважив, що чинне законодавство не передбачає засвідчення обставин непереборної сили окремо за кожною статтею Податкового кодексу. Проте визначальним у правовідносинах щодо виконання зобов᾽язань є не факт засвідчення таких обставин, оскільки вони є загальновідомими, а їх вплив на належне виконання зобов᾽язань. Це, звісно, має бути оцінено суб᾽єктом владних повноважень у кожному конкретному випадку при зверненні суб᾽єкта господарювання з відповідною заявою.

Крім цього, ВС наголосив, що встановлення причинно-наслідкового зв᾽язку між обставинами непереборної сили та виникненням податкового боргу, тобто визнанням його безнадійним, є компетенцією суб᾽єкта владних повноважень за результатами розгляду заяви платника податків. Тож фактично ні простій підприємства, ні відсутність коштів на рахунках не звільняють платника від обов᾽язків, установлених у ПК. Також адвокати запевняють, що довести відсутність технічної можливості для подання звітів нині майже неможливо. Аргументи, що бухгалтер не мав можливості дістатися до робочого місця, також, швидше за все, не будуть ураховані ні фіскалами, ні судом.

Фактично єдине, на що вправі розраховувати бізнес, — це звільнення від штрафних санкцій. Податки доведеться сплатити, проте належним чином засвідчені обставини форс-мажору можуть стати аргументом для відстрочення чи розстрочення податкового боргу.