Закон і Бізнес


Володимир Кудря:

Як внутрішньо переміщеній особі стати на облік в центр зайнятості в умовах карантину та отримувати допомогу по безробіттю?


Володимир Кудря - координатор з адвокації ГО «Десяте квітня»

3651

В умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19, обмежено або тимчасово припинено діяльність багатьох суб’єктів господарювання. Бізнес втрачає прибутки – люди роботу. Проблема втратити роботу є особливо актуальною для соціально вразливих категорій, зокрема внутрішньо переміщених осіб.


Постає питання, що робити коли втратив роботу? Як стати на облік в центрі зайнятості та отримати статус безробітного? Як і в яких розмірах держава виплачуватиме допомогу по безробіттю - це важливо, бо від цього залежать також і подальше нарахування і виплата соціальних допомог та субсидій? Та які ще можливості дає держава безробітним?

Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на соціальний захист у разі безробіття з незалежних від них обставин.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальної гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю та захисту у разі втрати роботи визначено Законом України «Про зайнятість населення».

Так, цим законом, держава гарантує працездатному населенню, зокрема:

- безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти;

- безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості;

- виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

Для того щоб скористатись зазначеними державними гарантіями, необхідно стати на облік в службі зайнятості в якості безробітного.

Взяття на облік безробітних врегульовано Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 року      № 244 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» під час карантину:

-  при наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями та шукати роботу. В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості;

- безробітний має право не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (спілкування безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою тощо).

При цьому, протягом десяти днів після завершення карантину до центру зайнятості обов’язково необхідно буде подати додаткові документи.

Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб це такі документи:

- паспорт громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

- облікову картку платника податків;

- трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості);

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та її копію;

- в разі потреби також військовий квиток, диплом або інший документ про освіту.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи пред’являють:

- заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

- розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Порядок надання допомоги по безробіттю врегульовано Законом України «загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613

Відповідно до вказаних документів загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Проте,  є кілька застережень (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання допомоги по безробіттю, а саме:

720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)

360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян

270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України

180 днів – для внутрішньо переміщених осіб, у разі якщо вони не мають  документів, необхідних для надання статусу безробітного (без застосування загальних вимог для отримання статусу безробітного).

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу:

- до 2 років - 50 відсотків;

- від 2 до 6 років - 55 відсотків;

- від 6 до 10 років - 60 відсотків;

- понад 10 років - 70 відсотків.

Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

- перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

- надалі - 70 відсотків.

З 1 березня 2020 року підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

- для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн. до 1800 грн;

- для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

Максимальна сума допомоги по безробіттю у 2020 році:

- на даний час — 8408 гривень;

- з 01.07.2020 — 8788 гривень;

- з 01.12.2020 — 9080 гривень.

Водночас, під час карантину можливо отримати й допомогу по частковому безробіттю.

Скористатися правом на отримання допомоги по частковому безробіттю можуть особи, які були офіційно працевлаштовані та застраховані у Фонді державного соціального страхування.

Така допомога надається співробітникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також найманим працівникам фізичних осіб-підприємців у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного зменшення тривалості робочого часу в зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва і тимчасовим припиненням господарської чи підприємницької діяльності через карантинні заходи.

Допомога по частковому безробіттю не надається у випадках наявності у роботодавця боргу з виплати заробітної плати або заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування, якщо вони виникли протягом останніх п’яти років.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець повинен звернутися до обласного центру зайнятості за місцем реєстрації платником єдиного соціального внеску.

Разом з тим, у безробітних є можливість відкриття власного бізнесу за рахунок держави. Відповідно до частини сьомої статті 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Долучитися до програми із започаткування власного бізнесу можуть зареєстровані у державній службі зайнятості безробітні, які відповідають таким критеріям:

- досягли вісімнадцятирічного віку;

- не уклали новий трудовий договір як за сприяння служби зайнятості чи самостійно протягом одного місяця після реєстрації безробітним;

- спільно з кар’єрним радником склали план дій для започаткування власного бізнесу.

Варто зауважити, що допомога по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності не виплачується безробітним, які протягом останніх 24 місяців перед тим, як особа зареєструвалася безробітним, працювала як фізична особа-підприємець, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації.

Також не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її упродовж двох років, починаючи з дня  державної реєстрації.

Отже, державою спрощено порядок взяття на облік у якості безробітних в період карантин. Тому, у разі втрати роботи в цей складний період, ви маєте право отримати статус безробітного , отримувати матеріальну допомогу по безробіттю з дня подання заяви, а також комунікувати зі спеціалістами центру зайнятості телефоном або скориставшись можливостями мережі Інтернет – електронною поштою тощо.

Закон і Бізнес