Закон і Бізнес


Неконкретний дозвіл


№11-12 (1465-1466) 21.03—03.04.2020
3161

Ділянка підлягає переданню в користування на підставі як проектів землеустрою, так і технічної документації щодо встановлення меж у натурі. Такий висновок зробив ВС в постанові №823/1695/16, текст якої друкує «Закон і Бізнес».


Верховний Суд

Іменем України

Постанова

24 грудня 2019 року                         м.Київ                               №823/1695/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого — судді КРАВЧУКА В.М.,
суддів: ЖЕЛЄЗНОГО І.В., СТАРОДУБА О.П. —

розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу Особи 1 на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 30.11.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі за позовом Особи 1 до Черкаської районної державної адміністрації про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії.

І. РУХ СПРАВИ

1. 14.11.2016 до ЧОАС надійшов адміністративний позов Особи 1 до Черкаської РДА.

2. Позивач просив суд:

визнати протиправною бездіяльність Черкаської РДА щодо нерозгляду у двотижневий строк заяви від 31.10.2016 про затвердження технічної документації щодо землеустрою для встановленню меж ділянки в натурі (на місцевості) площею 12,0 га в оренду терміном на 5 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (до моменту отримання власниками державних актів на право власності на цю ділянку) в адміністративних межах Білозірської сільської ради (за межами населеного пункту) Черкаського району Черкаської області;

зобов’язати Черкаську РДА повторно розглянути заяву від 31.10.2016 та прийняти рішення, передбачене в п.6 ст.123 Земельного кодексу.

3. Постановою ЧОАС від 30.11.2016, залишеною без змін ухвалою КААС від 22.02.2017, відмовлено в задоволенні позову.

4. 16.03.2017 Особа 1 подав до Вищого адміністративного суду касаційну скаргу. Просить скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанцій. Прийняти нове рішення про задоволення позову.

5. Ухвалою ВАС від 20.03.2017 відкрито касаційне провадження.

6. У зв’язку з ліквідацією ВАС справу передано на розгляд ВС.

IІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Розпорядженням Черкаської РДА від 9.09.2016 №266 Особі 1 дано дозвіл на розроблення документації щодо землеустрою для передання нерозподілених (невитребуваних) ділянок (паїв) загальною площею 12,0 га в оренду терміном на 5 років (до моменту отримання їх власниками документів на право власності на ділянки) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані в адміністративних межах Білозірської сільради, за межами населеного пункту.

8. Отримавши дозвіл, Особа 1 замовив розроблення відповідної технічної документації.

9. ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» виготовило технічну документацію щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості) площею 12,0 га для передання нерозподілених (невитребуваних) ділянок (паїв) Особі 1 в оренду на 5 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (до моменту отримання їх власниками документів на право власності на ділянки), розташованої за межами населеного пункту в адмінмежах Білозірської сільради.

10. 19.10.2016 на підставі зазначеної технічної документації щодо землеустрою в Державному земельному кадастрі зареєстровано на ім’я Особи 1 ділянку площею 12,0 га та присвоєно кадастровий №7124981000:01:004:0518; форма власності — державна.

11. 31.10.2016 Особа 1 подав до Черкаської РДА заяву щодо затвердження технічної документації щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості) площею 12,0 га.

12. Черкаська РДА заяви Особи 1 не розглянула, відповідне рішення не було прийнято.

ІІІ. АРГУМЕНТИ СТОРІН

13. Позивач свої вимоги обґрунтовував тим, що, на порушення ч.6 ст.123 ЗК, відповідач у двотижневий строк не прийняв рішення про надання ділянки в користування. Стверджував, що для отримання в оренду нерозподілених (невитребуваних) ділянок (паїв) загальною площею 12,0 га необхідно розробити саме технічну документацію щодо землеустрою, а не проект землеустрою для відведення ділянки в користування.

14. Відповідач проти позову заперечував. Стверджував, що позивачеві надано дозвіл на розроблення документації щодо землеустрою для передання нерозподілених ділянок (паїв) загальною площею 12 га. Позивач розробив технічну документацію щодо землеустрою, але не проект землеустрою. Поняття «проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та «технічна документація» — це різні документації, а тому відповідач жодної норми законодавства не порушив, оскільки ч.6 ст.123 ЗК визначає двотижневий строк розгляду саме проекту землеустрою, а не технічної документації. Крім того, відповідно до закону «Про звернення громадян» 30.11.2016 є останнім днем місячного строку розгляду заяви позивача.

ІV. ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

15. Відмовляючи в задоволенні позову, суди виходили з того, що позивач звернувся до відповідача із заявою від 31.10.2016 про затвердження технічної документації щодо землеустрою та надав технічну документацію щодо землеустрою, а не проект землеустрою. Натомість відповідно до ч.6 ст.123 ЗК двотижневий строк для прийняття рішення про надання ділянки в користування встановлено для розгляду проекту землеустрою.

V. ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ

16. У касаційній скарзі позивач зазначає, що суди неправильно застосували норми права, оскільки не звернули уваги на те, що предметом спору є відносини щодо затвердження та надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) ділянок (паїв) загальною площею 12,0 га (до моменту отримання їх власниками документів на право власності на ділянки). Тому в правовідносинах повинна бути розроблена саме технічна документація щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості).

17. Скаржник звертає увагу на те, що оскільки в ст.13 закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» не встановлено порядку затвердження технічної документації щодо землеустрою та надання таких ділянок у користування, то при здійсненні такої процедури необхідно було керуватися ч.6 ст.123 ЗК.

18. Заперечення на касаційну скаргу не подані.

VІ. ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

19. ВС перевірив доводи касаційної скарги, перевірив правильність застосування норм матеріального та процесуального права й дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

20. Правовим питанням спору є застосування ч.6 ст.123 ЗК у частині строку затвердження технічної документації щодо встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості).

21. Відповідно до ч.6 ст.123 ЗК відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання ділянки в користування.

22. Відповідно до ст.1 закону «Про землеустрій» проект землеустрою — сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів щодо використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом. Технічна документація щодо землеустрою — сукупність текстових і графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів щодо використання та охорони земель без застосування елементів проектування.

23. Згідно зі ст.25 закону «Про землеустрій» документація щодо землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації. Видами документації із землеустрою є: проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (п.«ґ»); технічна документація щодо землеустрою для встановлення (відновлення) меж ділянки в натурі (на місцевості) (п.«і»).

24. Отже, проект землеустрою щодо відведення ділянок та технічна документація щодо землеустрою для встановлення (відновлення) меж ділянки в натурі (на місцевості) є різними за своєю суттю та призначенням видами документації.

25. Розпорядженням Черкаської РДА від 9.09.2016 №266 Особі 1 дано дозвіл на розроблення документації щодо землеустрою для передання нерозподілених (невитребуваних) ділянок (паїв) загальною площею 12,0 га в оренду терміном на 5 років (до моменту отримання їх власниками документів на право власності на ділянки) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані в адміністративних межах Білозірської сільради, за межами населеного пункту.

26. У розпорядженні не зазначено виду документації щодо землеустрою, на який дано дозвіл на розробку — проект землеустрою щодо відведення ділянок чи технічна документація щодо землеустрою для встановлення (відновлення) меж ділянки в натурі (на місцевості).

27. Водночас позивач самостійно замовив виготовлення технічної документації щодо землеустрою для встановлення (відновлення) меж ділянки в натурі (на місцевості).

28. Згідно з ч.4 ст.791 ЗК ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Відповідно, кадастровий номер присвоюється ділянці в результаті її формування.

29. У свою чергу в ч.2 ст.791 ЗК передбачено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема:

1) у порядку відведення;

2) за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

30. Відповідно до ст.8 закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» документація щодо землеустрою для виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) включає: 1) проект землеустрою для організації території земельних часток (паїв); 2) технічну документацію щодо землеустрою для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

31. Разом з тим колегія суддів звертає увагу на те, що Черкаська РДА жодного рішення (про затвердження чи відмову в затвердженні поданої позивачем документації не приймала).

32. Повноваження щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) у даному випадку має Черкаська РДА.

33. У ст.123 ЗК визначено порядок надання ділянок державної або комунальної власності в користування.

34. Так, у ч.1 вказаної статті передбачено, що надання ділянок державної або комунальної власності в користування здійснюється Верховною радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів АРК, органами виконавчої влади або місцевого самоврядування на підставі проектів землеустрою для відведення ділянок у разі: надання ділянки зі зміною її цільового призначення; формування нової ділянки (крім поділу та об’єднання).

35. У цій же частині передбачено, що надання в користування ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості).

36. З наведених положень убачається, що дія ст.123 ЗК поширюється на випадки, коли ділянка підлягає переданню як на підставі проектів землеустрою, так і на підставі технічної документації щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості).

37. Отже, ст.123 ЗК підлягає застосуванню до спірних правовідносин і встановлює для відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування двотижневий строк для прийняття рішення про надання ділянки в користування чи про відмову в наданні за наслідками розгляду поданого проекту землеустрою чи технічної документації.

38. Як убачається, позивач разом із заявою від 31.10.2016 подав відповідачеві на затвердження технічну документацію. Отже, у силу ч.6 ст.123 ЗК Черкаська РДА повинна була у двотижневий строк розглянути таку заяву та прийняти одне з рішень. Проте жодного рішення не було прийнято, тому суд погоджується, що в спірному випадку має місце протиправна бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

39. Оскільки протиправна бездіяльність відповідача полягає в неприйнятті ним жодного з тих рішень, які передбачені в ЗК, належним способом захисту прав позивача є зобов’язання Черкаської РДА повторно розглянути заяву Особи 1 від 31.10.2016 та прийняти рішення, передбачене в п.6 ст.123 ЗК.

40. Отже, суди неправильно застосували норми матеріального права, дійшли помилкових висновків. Як наслідок, рішення суддів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню.

41. Відповідно до ч.1 ст.351 КАС підставами для скасування рішень повністю або частково й ухвалення нового або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

42. Оскільки доводи касаційної скарги про порушення норм матеріального та процесуального права знайшли підтвердження під час касаційного перегляду, Суд дійшов висновку, що відповідні рішення суду першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню з ухваленням нової постанови — про задоволення позову.

43. Судові витрати у справі відсутні.

Керуючись стст.139, 243, 341, 354 КАС, ВС

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити.

2. Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 30.11.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 скасувати.

3. Ухвалити нове рішення.

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Черкаської РДА щодо нерозгляду у двотижневий строк заяви Особи 1 від 31.10.2016 про затвердження технічної документації щодо землеустрою для встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості) площею 12,0 га в оренду терміном на 5 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (до моменту отримання власниками державних актів на право власності на цю ділянку) в адміністративних межах Білозірської сільради (за межами населеного пункту).

Зобов’язати Черкаську РДА повторно розглянути заяву Особи 1 від 31.10.2016 і прийняти одне з рішень, передбачених у ч.6 ст.123 ЗК.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.