Закон і Бізнес


Розвіяти сумніви

Що потрібно знати про відвід (самовідвід) судді


№9 (1463) 07.03—13.03.2020
Діана ДЕНИСОВА, консультант Вінницького окружного адміністративного суду
8306
8306

Однією з важливих змін, унесених законом від 15.01.2020 №460-ІХ, який набрав чинності з 8.02.2020, став порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу судді.


Підстави для відводу (самовідводу)

Відповідно до ч.1 ст.36 КАС суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу):

• якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі;

• якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи;

• якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

• за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості або об’єктивності;

• у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого ст.31 КАС.

Частина 3 ст.37 визначає, що відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим протягом 10 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження, але не пізніше від початку підготовчого або першого судового засідання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше від 2-х днів з моменту, коли заявник дізнався про таку підставу.

Порядок вирішення заяв

Питання про самовідвід може бути вирішене як до, так і після відкриття провадження (ч.1 ст.40 КАС). Воно вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу (ч.2 ст.40 кодексу). Питання про відвід вирішується судом, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість (ч.3 ст.40 КАС).

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за 3 робочі дні (або раніше) до наступного засідання, питання вирішується суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому ч.1 ст.31 КАС. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід надійшла до суду пізніше ніж за 3 робочі дні до наступного засідання, вона не передається на розгляд іншому судді, а питання про відвід вирішується судом, що розглядає справу (ч.4 ст.40).

Якщо питання про відвід у порядку, визначеному ч.4 цієї статті, неможливо розглянути в цьому ж суді, справа передається до найбільш територіально наближеного суду відповідної інстанції (ч.5 ст.40 кодексу).

Якщо у суді правосуддя здійснюють менш як 3 судді, це питання вирішується в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому разі положення чч.4 та 5 цієї статті не застосовуються (ч.6 ст.40).

Питання про відвід судді Великої палати Верховного Суду не підлягає переданню на розгляд іншому судді та розглядається ВП (ч.7 ст.40 КАС).

Суддя, якому передано на вирішення заяву про відвід, вирішує питання в порядку письмового провадження. За ініціативою суду це питання може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає його розгляду (ч.8 ст.40 КАС).

Питання про відвід вирішується невідкладно. При цьому суддя, який не входить до складу суду, вирішує його протягом двох робочих днів, але не пізніше від призначеного засідання у справі. У разі розгляду заяви суддею іншого суду — не пізніше від 10 днів з дня її надходження. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається у порядку письмового провадження (ч.11 ст.40 кодексу).

За результатами розгляду заяви про відвід суд постановляє ухвалу (ч.12 ст.40 КАС).

Наслідки відводу (самовідводу)

У разі задоволення відводу (самовідводу) судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому адмінсуді іншим суддею, який визначається в порядку, встановленому ч.1 ст.31 КАС.

У разі задоволення відводу (самовідводу) одному із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією, справа вирішується в тому самому адмінсуді тим самим кількісним складом колегії без участі відведеного судді або іншим складом, який визначається в порядку, встановленому ч.1 ст.31 КАС.

Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду, за розпорядженням голови суду справа передається до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому ст.29 КАС.