Закон і Бізнес


Віктор Вовнюк:

Адвокатура Німеччини: цікаві елементи кваліфікаційних та дисциплінарних практик


Віктор Вовнюк - голова секретаріату ВКДКА, адвокат

4033

Адвокатура у Німеччині пройшла більш як 140-річний шлях становлення та саморегулювання. Мабуть саме завдяки такій довгій історії, професія адвоката у ФРН уважається престижною та викликає особливу повагу в суспільстві. Чого тільки вартує статус адвоката, закріплений у профільному законі: незалежний орган правосуддя!


Як цю особливу роль підтримають органи адвокатського самоврядування, що складаються у ФРН з 27 регіональних палат адвокатів, палати адвокатів при Федеральному верховному суді та загальнонаціональної Федеральної палата адвокатів? Спробуємо висвітлити це у розрізі існуючих там кваліфікаційних та дисциплінарних практик.

Доступ до юридичної професії, зокрема, адвоката, у ФРН суттєво відрізняється від української моделі. Регіональні та Федеральна палати там не мають стосунку до прийняття іспитів. Їхня роль – допомогти у зборі необхідних документів.

Немає там і окремого іспиту на отримання статусу адвоката. Аби мати можливість займатися захистом, доведеться скласти два державних іспити, які є спільними для правничих професій судді, прокурора, адвоката та нотаріусу.

Першим іспитом фактично завершується вища освіта, здобування якої триває 10 семестрів. Цей іспит складається з двох частин: усний і письмовий іспит з обов’язкових предметів, а також іспит з обраної майбутнім правником спеціалізації.

Після цього вже дипломований юрист має пройти дворічне навчання при одному із земельних судів Німеччини. Після такої практики складається другий іспит. У разі успіху (відсіюється сьома частина) палата регіону дає допуск до адвокатської діяльності.

Скасувати адвокату цей допуск палата може лише на підставі фактів, які не викликають суперечок.

Такими є, наприклад, відсутність в адвоката канцелярії (робочого місця). Якщо правник не має свого секретаріату або не знаходиться за своїм робочим місцем, вказаним у реєстрі (палата має право перевіряти), це розцінюється палатою (яка має повноваження перевіряти офіс) як повідомлення недостовірної інформації, наслідком якої є скасування допуску.

Іншими підставами для скасування палатою допуску є, зокрема, визнання правника недієздатним, суміщення адвокатської діяльності з іншою роботою, наявність грошової заборгованості (визнання банкрутом), підтверджений незадовільний стан здоров’я.

Окремою підставою є також факт притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Особливістю законодавства Німеччини є те, що в країні діє система адвокатських судів, що розглядає усі спори та провадження, у яких задіяний адвокат. Ці ж суди фактично розглядають і дисциплінарні справи.

Цікаво, що порушення адвокатської таємниці, та конфлікт інтересів, які в Україні є дисциплінарними проступками, там кваліфікуються як злочини. Матеріали готує прокуратура та подає на розгляд суду. До речі, через особливе ставлення до інституту адвокатської таємниці, держава висуває особливі вимоги щодо обладнання канцелярії адвоката, які можна порівняти з вимогами до офісів нотаріусів чи приватних виконавців в нашій країні.

Що стосується розгляду та реагування на скарги клієнтів на адвокатів, то регіональні палати можуть лише «пожурити» правника у формі листа-роз’яснення щодо вчиненого проступку. А от накласти догану або штраф (його розмір сягає до 24 тис. євро) палати вже не можуть. Такі санкції має погодити суд. Заборона професії можлива лише за поданням прокурора у найбільш кричущих випадках порушення професійної етики.

Якщо під час розгляду справи суддя бачить, що правник веде себе неадекватно, він може звернутися до палати з приписом про проведення експертизи здоров’я. У такому випадку палата ухвалює рішення на направляє адвоката на експертизу. Відмова від проходження експертизи також є окремою підставою для скасування допуску.

Як і в Україні етичні норми накладають додаткові обов’язки поводження у приватному житті юриста. Згідно із федеральним законом, адвокат має сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. В рамках професії і поза ними він повинен бути гідним тієї поваги і довіри, якого вимагає статус адвоката.

Закон і Бізнес