Закон і Бізнес


Альтернативний проект закону про працю: що він пропонує


14.01.2020 11:58
13691

В Україні пропонують запровадити соціальну оплачувану відпустку для чоловіків у зв’язку з народженням дитини тривалістю 14 календарних днів.


Відповідна норма міститься у проекті закону № 2708-1 «Про працю», який має статус альтернативного, передає «Закон і Бізнес».

Документом пропонується запровадити обов’язковість укладення трудового договору між роботодавцем і працівником у письмовій формі, та скасувати контракт як форму трудового договору. Крім того, встановлюється новий порядок звільнення працівників у зв’язку з скороченням. Строк попередження може бути зменшений або попередження може бути замінене грошовою компенсацію у розмірі, встановленому колективним договором, але не менше розміру двох середньомісячних заробітних плат.

Також обмежуються можливості звільнення працівника за ініціативою роботодавця з підстави невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі.  Це можливо лише тоді, коли працівник відмовився від переведення на іншу роботу, яка відповідає стану його здоров’я і спеціальності (кваліфікації). Крім того, на роботодавця покладається обов’язок провести навчання працівника новій професії.

Мінімальна заробітна плата цим законопроектом визначається як державна соціальна гарантія, обов'язкова на всій території України для роботодавців, за будь-якою системою оплати праці. Також встановлюється відповідальність за порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. Роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розмірі облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожний день затримки та сплатити всю суму заборгованості по заробітній платі з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

На виконання вимоги Директиви Ради ЄС 2010/18/ЕU проектом пропонується запровадити соціальну оплачувану відпустку чоловікам/батькам у зв’язку з народженням дитини тривалістю14 календарних днів.

Закон і Бізнес